Obhajoby dizertačních prácí

  • 9 – 10 February 2021
  • Ústav archeologie a muzeologie FF MU

Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně srdečně zve na obhajoby dizertačních prací, které proběhnou částečně online přes platformu MS Teams (pro odkaz viz níže).

Obhajoby dne 9. 2. 2021:

  • 10:45 hod.: Mgr. Ing. Monika Koróniová: Získavanie priestorových informácií pomocou snímkovania a laserového skenovania. Hyperspektrálne snímkovanie ako komplementárny nástroj archeologickej prospekcie. [Pozvánka (.pdf)]

Obhajoby dne 10. 2. 2021:

  • 11:30 hod.: PhDr. Ing. Peter Sater: Feudálne sídla rodiny Apponyiovcov vo svetle archeologických a písomných prameňov so zameraním na Oponický hrad. [Pozvánka (.pdf)]
  • 13:30 hod.: Mgr. Mária Müllerová: Teória včasnostredovekých depotov z prostredia západných a južných Slovanov. [Pozvánka (.pdf)]
  • 14:30 hod.: Mgr. Michal Hlavica: Značky na dnech velkomoravských keramických nádob jako nástroj poznání ekonomicko-politické komplexity Velké Moravy. [Pozvánka (.pdf)]

Místnost na MS Teams

Loading map…

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info