Relevantní místa regionu: Muzea v pohybu! (online)

  • 19 March 2021

Dolnorakousko-český muzejní den poskytne v rámci online konference podněty, jak v muzeích úspěšně realizovat participaci a digitální zprostředkování kultury. Muzejní den je součástí Interreg projektu I-Cult, proběhne dvojjazyčně a představí zajímavé projekty z českodolnorakouského regionu AREAacz, ale také mimo něj.

Pro více viz stránky organizátora:

Homepage akce (CZ)

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info