Seminář pro bakalářské a magisterské studenty I

  • 15 March 2021
    2:00 PM

V rámci semináře budou své výstupy prezentovat posluchači následujících předmětů:

  • FF:AEB_A17a Seminář k bakalářské práci I
  • FF:AEB_A17a Seminář k bakalářské práci II
  • FF:AEM_07a Magisterský seminář I
  • FF:AEM_07b Magisterský seminář II
  • FF:AEM_05a Seminář k psaní článku I
  • FF:AEM_05b Seminář k psaní článku II

V rámci prvního semináře vystoupí:

Bc. D. Chlachula: Teoretické zhodnocení potenciálu regionu al Huqf pro studium teritoriality lovců a sběračů v pozdním pleistocénu a spodním holocénu (článek)
Školitel: Mgr. Peter Tóth, PhD.

Bc. Martin Košťál: Analýza vědeckého využití virtuální rekonstrukce (magisterská práce)
Školiteľ: Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
Konzultanti: Mgr. Vojtech Nosek; Mgr. Michal Vágner, Ing. Arch. Vratislav Zíka

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info