Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci

Pozvánka (.pdf) Ubytování (.pdf)

na téma Vliv digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky, která se uskuteční ve dnech 21. – 22. května 2018 v Zámeckém areálu Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř.

Dvoudenní konference poskytne prostor jak pro příspěvky, tak pro diskuzi mezi členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a dalšími účastníky. Nedílnou součástí budou také exkurze prezentující práci s veřejností a muzejní edukaci v hostující instituci.

Zájemci o účast na konferenci s odborným příspěvkem se mohou přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře  do 28. února 2018. Délka příspěvku je max. 20 minut. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků. Po vyplnění e-přihlášky prosíme zájemce o zaslání názvu příspěvku, abstraktu v délce max. 300 slov a krátkého profesního životopisu (max. 200 slov) na e-mail: vachkova@muzeumprahy.cz. Všichni zájemci budou o zařazení či nezařazení příspěvku vyrozuměni do 15. března 2017. Zájemci o účast na konferenci bez odborného příspěvku se mohou přihlásit nejpozději do 9. dubna 2018 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Přihlašovací formulář

Organizační pokyny

1. Účastnický poplatek činí 400,- Kč. Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG činí 300,- Kč.

2. Přihlášky pro zájemce o účast s příspěvkem zasílejte do 28. února 2018.

3. Ostatní zájemci zasílejte přihlášky do 9. dubna 2018.

4. Další podrobné údaje budou oznámeny v dalším cirkuláři pozvánek a v programu konference, který bude též zveřejněn na webu Muzea hlavního města Prahy a webu AMG.

5. Ubytování si hradí účastníci konference sami. Nabídka ubytování je v samostatné příloze pozvánky.

6. Strava bude zajištěna formou obědového rautu, včetně bezmasých a bezlepkových jídel. Cena oběda je 130,- Kč na osobu/den. Oběd se bude hradit v hotovosti při prezenci účastníků.

7. S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Jitku Peškovou (Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG), e-mail: jitkapeskova@seznam.cz.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info