​PhDr. Jan Kratochvíl: Slovanská plátýnková měna a hypotetická organizace směny v Čechách 10. století

Abstrakt:

V rámci kolokvia bude představena nová hypotéza o podstatě fungování slovanské plátýnkové měny a otevřeny možnosti další interpretace ekonomických a sociálních vztahů na územích, kde plátýnka obíhala. Za pomoci historických analogií a etymologických argumentů budou plátýnka představena nikoliv jako určitá forma archaických peněz v moderním anonymizovaném slova smyslu, ale jako jeden ze symbolických nástrojů k udržování kmenové sociální koheze. Výsledný obraz společnosti, která by plátýnka užívala navrženým způsobem, bude následně porovnán s řečí hagiografických pramenů, čímž se mohou ukázat případné další aspekty způsobu rozvoje přemyslovské moci v české kotlině v příslušném období.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info