• 8 November 2023
    5:30 PM
  • DAM Joštova 13, building M, classroom 21, 2. floor (entrance through Komenského náměstí 2)
No description

Iskandartepa: výzkumy pozdně helénistického sídliště a pohřebiště na pomezí Baktrie a Sogdu

Česko-uzbecká archeologická expedice provádí od roku 2018 s přestávkami výzkum na nevelké lokalitě Iskandartepa v jižním Uzbekistánu. Nevelké příkopem obehnané sídliště ze 2. století př. Kr. (pozdní řecko-baktrijské období) lemují ze dvou stran pohřebiště patrně o sto let mladší. Přednáška jednak představí průběh výzkumu a jeho výsledky, a jednak zasadí lokalitu do širšího rámce výzkumů helénistické severní Baktrie.

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info