Archeologická kolokvia: Ladislav Stančo

  • 8. listopadu 2023
    17:30
  • ÚAM Joštova 13, budova M, učebna 21, 2. patro (vstup z Komenského náměstí 2, přes vrátnici LF MU)
Bez popisku

Iskandartepa: výzkumy pozdně helénistického sídliště a pohřebiště na pomezí Baktrie a Sogdu

Česko-uzbecká archeologická expedice provádí od roku 2018 s přestávkami výzkum na nevelké lokalitě Iskandartepa v jižním Uzbekistánu. Nevelké příkopem obehnané sídliště ze 2. století př. Kr. (pozdní řecko-baktrijské období) lemují ze dvou stran pohřebiště patrně o sto let mladší. Přednáška jednak představí průběh výzkumu a jeho výsledky, a jednak zasadí lokalitu do širšího rámce výzkumů helénistické severní Baktrie.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info