UNESCO Chair organiser

2020

Conference participants in a discussion about medieval pottery from South Bohemia.
Historical Pottery in 2021

Report

2017

No description

Jano Koehler in MUSAIONfilm 2017 and F@IMP 2.0. AVICOM competition
Jano Koehler film at The Museum Audiovision International Festival - MUSAIONfilm 2017 and F@IMP 2.0. in Jan Amos Comenius Museum,
13-15 June 2017.

No description

9th Medieval and Post-medieval Pottery Workshop
Pořádán Ústavem archeologie a muzeologie FF MU a Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví MU,
Panská Lhota 7. – 10. 6. 2017

No description

Jano Koehler
Participation of Jano Koehler film in the 52nd International Festival of Science Documentary Films Academia Film Olomouc
25.-30. 4. 2017.

No description

Jano Köhler
Screening of the film Jano Koehler and subsequent discussion with restorers.
Charles University, Prague, 12. 4. 2017.

2016

No description

8th Medieval and Post-medieval Pottery Workshop
Pořádán Ústavem archeologie a muzeologie FF MU a Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví MU,
Panská Lhota 16.–19. 8. 2016

No description

Jano Köhler
Screening of the film Jano Köhler and subsequent discussion with restorers.

2015

No description

7th Medieval and Post-medieval Pottery Workshop
Pořádán Ústavem archeologie a muzeologie FF MU a Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví MU,
Panská Lhota 17.– 20. 8. 2015

No description

Muzejní profese a veřejnost
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví FF MU
14. muzeologický seminář v Hodoníně, 25.–26. června 2015

No description

Kolokvium Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR
V PRVNÍ LINII...
Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 9.–10. 2. 2015

2014

No description

Muzeo50 - Mezinárodní vědecká konference/International Museology Conference
Mezinárodní muzeologická konference konaná k 50. výročí zahájení výuky muzeologie na FF MU,
25. - 26. 11. 2014


UNESCO Chair active participant

2017

No description

Interpret Europe: Crossing Borders
From 19-21 May, SIMID, the Czech Association for Heritage Interpretation, will organise Interpret Europe's Spring Event 2017.

No description

eduspace: Festival vzdělávání Brno 2017
.... dva dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků ... Brno, 19. - 20. 5. 2017

2016

No description

Professional Conservators/Restorers Conference
Konference pořádaná Metodickým centrem konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG hostilo Vysoké učení technické v Brně 13. – 15. září 2016

No description

Vzdělávací festival Eduspace: Vzdělávání a demokracie
Brno, 20. – 22. 5. 2016

No description

Museums and cultural landscape – police and museums
Konference se zaměřením na spolupráci muzeí a ostatních paměťových institucí s Policií ČR při ochraně kulturního dědictví in situ a in fondo.
Praha 5.-6. května 2016

No description

10th International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East (10th ICAANE)
Vienna Statement 2016 Statement about the Threat to Cultural Heritage in the Near East and North Africa (April 27, 2016)


No description

Phenomenon of cultural heritage in society – history, current situation and perspectives
Konferencia venovaná 10. výročiu interného štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 12.–14. apríla 2016.

 


No description

Plenary assembly of the Czech National Committee of ICOM
Plenární zasedání ČV ICOM se uskutečnilo v prostorách Moravského zemského muzea v Brně dne 8. 3. 2016.

2015

No description

Odborný seminář
Opatření k zamezení nedovoleného vývozu památek z Iráku a Sýrie
23. 9. 2015, Praha

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info