Odborná setkání

Katedra UNESCO organizuje

2018-2019

Bez popisku
MÁJKY - DOKUMENT O MÁJOVÝCH SLAVNOSTECH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Katedra multimédií realizovala v roce 2019 projekt „Videodokumentace májových slavností ve Středočeském kraji“, jehož výstupem je středněmetrážní dokument o průběhu májových slavností v této lokalitě. Cílem projektu je dokumentace a popularizace vybraného projevu tradiční lidové kultury v oblasti Středočeského kraje. Vybraným projevem jsou májové slavnosti a s nimi spojené tradice obsahující slavnostní průvody a “stavění májky”.

Stopáž díla: 21 min. 32 sek.
Režie: Pavel Michalik
Dramaturgie: Ondřej Kepka
Produkce: Petra Bedřichová
Distribuce: Katedra multimédií Vysoké školy ekonomické v Praze

Anotace k videoprojekci:
Folklor a tradice vs. současný život mladého člověka. Proč jsou dnešní mladí lidé ochotni věnovat tolik času a energie přípravě Staročeských májů? Jak souvisí plodnost, láska a erotika s břízami a Májovým stromem? A co si o Májích myslí cizinci žijící v Čechách? Nejen na tyto otázky hledá dokument odpovědi mapováním průběhu tradičních Májí ve třech obcích Středočeského kraje.

V dokumentu je zachycen příběh 3 organizátorů májí – mladého kluka, který se podílí na spoluorganizaci tradičních májových oslav, muže ve středních letech, který vytvořil v obci novou tradici suchých „červivých" májí, starostky malé obce, která se snaží o znovuobnovení tradice. Dokument si klade za cíl nejen zdokumentovat průběh májových slavností, ale také proniknout více do osobní roviny pod povrch života jednotlivých obcí. Mimo pohledu organizátorů jsou v dokumentu zachyceny názory etnografa, pamětníků, návštěvníků májových oslav i účastníků. Dokument zkoumá také historické souvislosti, církevní pohled na propojení liturgických a lidových oslav a také sociální vazby na dnešním českém venkově.

Trailer k filmu

2017

Bez popisku
Jano Koehler in MUSAIONfilm 2017 and F@IMP 2.0. AVICOM competition
Film Jano Koehler na soutěži filmového festivalu MUSAIONfilm 2017 a F@IMP 2.0. v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě,
13. - 15. června 2017.
Bez popisku
9. workshop ke středověké a novověké keramice
Pořádán Ústavem archeologie a muzeologie FF MU a Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví MU,
Panská Lhota 7. – 10. 6. 2017

Bez popisku
Jano Koehler
Účast filmu Jano Koehler v 52 ročníku mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů Academia Film Olomouc
25.-30. 4. 2017.
Bez popisku
Jano Köhler
Projekce a beseda k dokumentárnímu filmu zachycujícího restaurátorské práce na 1. zastavení křížové cesty na sv. Hostýně.
Univerzita Karlova, Praha, 12. 4. 2017.

2016

Bez popisku
8. workshop ke středověké a novověké keramice
Pořádán Ústavem archeologie a muzeologie FF MU a Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví MU,
Panská Lhota 16.–19. 8. 2016
Bez popisku
Jano Köhler
Promítání dokumentárního filmu zachycující restaurátorské práce na 1. zastavení křížové cesty na sv. Hostýně.

2015

Bez popisku
7. workshop ke středověké a novověké keramice
Pořádán Ústavem archeologie a muzeologie FF MU a Katedrou UNESCO pro muzeologii a světové dědictví MU,
Panská Lhota 17.– 20. 8. 2015
Bez popisku
Muzejní profese a veřejnost
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví FF MU
14. muzeologický seminář v Hodoníně, 25.–26. června 2015
Bez popisku
Kolokvium Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR
V PRVNÍ LINII...
Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 9.–10. 2. 2015

2014

Bez popisku
Muzeo50 - Mezinárodní vědecká konference/International Museology Conference
Mezinárodní muzeologická konference konaná k 50. výročí zahájení výuky muzeologie na FF MU,
25. - 26. 11. 2014


Katedra UNESCO spolupracuje

2021
Účastníci konference při diskuzi nad jihočeskou středověkou keramikou.
Historical pottery v roce 2021

Setkání v Centru experimentální archeologie v Panské Lhotě.

Zpráva z akce

2020
Bez popisku
Historická keramika: Experimentální sezóna 2020

Tradiční setkání v Centru experimentální archeologie v Panské Lhotě

Zpráva z akce

2018-2019
Bez popisku
WORKSHOPY KE STŘEDOVĚKÉ A RANĚ NOVOVĚKÉ KERAMICE

Tradiční setkání v Centru experimentální archeologie v Panské Lhotě

Oficiální stránka akce Zpráva z akce

2017
Bez popisku
Interpret Europe: Crossing Borders
From 19-21 May, SIMID, the Czech Association for Heritage Interpretation, will organise Interpret Europe's Spring Event 2017.
Bez popisku
eduspace: Festival vzdělávání Brno 2017
.... dva dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků ... Brno, 19. - 20. 5. 2017
2016
Bez popisku
KONFERENCE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ
Konference pořádaná Metodickým centrem konzervace TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG hostilo Vysoké učení technické v Brně 13. – 15. září 2016
Bez popisku
Vzdělávací festival Eduspace: Vzdělávání a demokracie
Brno, 20. – 22. 5. 2016
Bez popisku
Muzea a kulturní krajina – policie a muzea
Konference se zaměřením na spolupráci muzeí a ostatních paměťových institucí s Policií ČR při ochraně kulturního dědictví in situ a in fondo.
Praha 5.-6. května 2016
Bez popisku
10th International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East (10th ICAANE)
Vienna Statement 2016 Statement about the Threat to Cultural Heritage in the Near East and North Africa (April 27, 2016)


Bez popisku
Fenomén kultúrneho dedičstva v v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy
Konferencia venovaná 10. výročiu interného štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 12.–14. apríla 2016.

 


Bez popisku
Plenární zasedání Českého výboru ICOM
Plenární zasedání ČV ICOM se uskutečnilo v prostorách Moravského zemského muzea v Brně dne 8. 3. 2016.
2015
Bez popisku
Odborný seminář
Opatření k zamezení nedovoleného vývozu památek z Iráku a Sýrie
23. 9. 2015, Praha

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info