Museological thinking development and personalities

No description

KIRSCH, Otakar. Association of museum workers in defence against counterfeiting and unfair trade practices: comments on the origins of organised meetings of museum workers on an international basis. Museologica Brunensia, 2015/2.

No description

KIRSCH, Otakar. Ludvík Kunz

No description

KIRSCH, Otakar. Otto Schier

Museum pedagogy

No description

JAGOŠOVÁ, Lucie a Lenka MRÁZOVÁ. Tradition of museum pedagogy in the Czech Republic and the role of Brno museology in its development. Museologica Brunensia, 2015/2.

No description

JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog jako (semi)profese. Muzeológie a kulutúrne dedičstvo, 2015/2.

No description

MRÁZOVÁ, Lenka. Poznámky k pojmu motivace v práci muzejního pedagoga. Museologica Brunensia. 2013/3.

No description

JAGOŠOVÁ, Lucie. Evaluace v muzejní edukaci – teoretická východiska. Museologica Brunensia. 2013/2.

About UNESCO Chair of Museology and World Heritage

No description

MRÁZOVÁ, Lenka a Daniel DRÁPALA. The role of the UNESCO Chair at the Masaryk University in the system of protection, preservation and presentation of cultural heritage. Museologica Brunensia, 2015/2.

About lectures of foreign professors

No description

KIRSCH, Otakar. Lectures by foreign experts at the Faculty of Arts, Masaryk University. Museologica Brunensia, 2016/1.

About study visits and practical training

No description

MRÁZOVÁ, Lenka a Barbora SVÁTKOVÁ. Studenti na hrad! Mezioborové didaktické setkávání studentů FF MU Brno v edukační laboratoři Muzea města Brna. Kultura, umění a výchova, 2016/1.

Historical museology

No description

KIRSCH, Otakar. Dějiny lidského myšlení vs. dějiny institucí? : několik poznámek k problematice historické muzeologie. Museologica Brunensia, 2013/2.

History of Brno's Museology

No description

MRÁZOVÁ, Lenka. Remarks on the role of Z. Z. Stránský in conceptual development of the curriculum of Brno museology. Museologica Brunensia, 2016/2.

No description

KIRSCH, Otakar. Vysokoškolská výuka muzeologie v Brně v době normalizace a nástupu demokratického režimu. Museologica Brunensia, 2014/5.

No description

MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964–2014. Museologica Brunensia, 2014/5.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info