Archeologická kolokvia

Cyklus archeologická kolokvia navazuje na Evropská metodologická studia archeologie, pořádaná v letech 2009 až 2012 s podporou projektu Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe (ARME). V rámci EMSA přednášelo na ÚAM 36 zahraničních specialistů na inovativní metodologie v archeologii.

Přednášky jsou určeny pro širokou archeologickou veřejnost. Studenti doktorského studia tyto přednášky absolvují v rámci kurzů Speciální přednáška I, II (absolvováním série těchto přednášek získají zápočet – pro jeho získání je nutné absolvovat alespoň tři výše uvedené přednášky). Studenti bakalářského a magisterského studia mají přednášky povinné v rámci v semestru vypsaných kurzů (budou upozorněni svým vyučujícím).

Jaro 2018

Dosud potvrzené přednášky se budou konat pravidelně ve středečním termínu, a to od 17.30 na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Kounicova 67a – budova VUT, Brno. Názvy přednášek budou průběžně upřesněny.

 • Metaxia Tsipopoulou, Ph.D. (National Archive of Monuments, Řecko): Documenting socio-political changes in Pre- and Proto-palatial Petras, Siteia: The house tomb cemetery (21. 3. 2018)
 • dr. Marcin Bohr (Uniwersytet Wrocławski): The Early Migration Period in Silesia(11. 4. 2018)
 • Dr. Nicolas Minvielle Larousse (Université d'Aix-Marseille, Francie): Age of the Silver: Mines, Society and Power of mediaeval Languedoc (25. 4. 2018)
 • prof. Carola Metzner-Nebelsick (Universität München, Německo): A feasting hall of the Late Bronze Age in Lăpuş, northwest Romania, and its cultural context (2. 5. 2018)
 • dr. Marcin Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Polsko): Metal – Boarder – Ritual: Hoards in Late Bronze Age and Early Iron Age Landscape (9. 5. 2018)
 • Dr. Eloise Vial (Université de Bourgogne, Francie): Depiction of animals in La Tène art (16. 5. 2018)

Předcházející semestry

Podzim 2017

 • Prof. Fabrice Monna - Dr. Estelle Camizuli (Environmental Geochemistry, Université de Bourgogne - CNRS - Ministère de la Culture): Environmental impact of early mining (26. 9. 2017)
 • Prof. Diana Gergova (Bulgarian Academy of Science, Sofia): Investigations and discoveries at “Dausdava-Helis” - the spiritual and political center of the Northern Thracians from 1st millennium BC in the Sboryanovo National Reserve (Bulgaria) (25. 10. 2017)
 • Prof. Anthony Harding (University of Exeter): The World of the European Bronze Age: Warriors, Traders, and Emerging Elites (8. 11. 2017)
 • Dr. hab. Dariusz Rozmus (Muzeum miejskie „Sztygarka“): Produkce stříbra a olova a jejich distribuce v piastovském Slezsku a Malopolsku od 11/12. do 13. století (22. 11. 2017)
 • prof. Dr. Sabine Rieckhoff (Universität Leipzig) prof. Dr. Manfred Rösch (Universität Heidelberg): Did the Romans occupy the wilderness? Archaeobotanical evidences for population dynamics (29. 11. 2017)
 • Mgr. Lukáš Holata, Ph.D. (University of Exeter): Zaniklé osídlení a odezvy lidských komunit na environmentální a společensko-ekonomický stres během pozdního středověku a raného novověku (13. 12. 2017)

Jaro 2017

 • doc. Michal Hájek – Jan Roleček (PřF MU): Vliv lidských aktivit během holocénu na současnou diverzitu vegetace (15. 3. 2017)
 • prof. Martin Bartelheim (Universität Tübingen): Kaleburnu Kraltepesi/Galinoporni Vasili. Research of Late Bronze Age sanctuary in Cyprus (29. 3. 2017)
 • prof. Susan Pollock (Freie Universität Berlin): Archaeology of the Contemporary Past: Excavating Sites (12. 4. 2017)
 • prof. Martine Joly (Université Toulouse): Questioning Romanization: contribution of the archeology of sanctuaries in East Gaul (19. 4. 2017)
 • Mgr. David Parma (ÚAPP Brno): Sídelní struktury v době bronzové (24. 5. 2017)

Podzim 2016

 • Stephen Merkel M.A. (Deutsches Bergbaumuseum Bochum): From Central Asia to Scandinavia, the Production, Trade, and Recycling of Silver in the Viking Age (5. 10. 2016)
 • PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (Masarykova univerzita): Indoevropané, lingvistika a hledání pravlasti (26. 10. 2016).
 • Füsun Ertuğ, PhD. (Washington University): Basketry as a part of Anatolian Biocultural Heritage (2. 11. 2016)
 • Dr. Hajnalka Herold (University of Exeter): Early medieval economy in Europe (AD 400-1100) - an archaeological perspective (mimořádný termín: 14. 11. 2016 ve 14.00 v učebně L11 - Veveří 26/28)
 • Dr. Patrik G. Flammer (Oxford): New stories from old worms - Molecular Archaeoparasitology as a novel archaeological tool (23. 11. 2016)
 • Francesca Romagnoli, Ph.D. (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social): Investigating Neanderthal technology from a behavioural perspective (30. 11. 2016)

Jaro 2016

 • Prof. Dr. Anthony Harding (University of Exeter, Ludwig-Maximilians-Universität Munich): Salt in ancient Europe: recent research (16. 3. 2016)
 • Dr. Jens Schneeweiss (Russian Academy of Sciences): Zwischen Sachsen und Slawen. Die Forschungen des Seminars für Ur- und Frühgeschichte der Universität Göttingen zum Frühmittelalter an der unteren Elbe (23. 3. 2016)
 • Dr. Martin Schönfelder (RGZM, Meinz) Concepts of mobility and migration in the La Tène period: critical and modern approches (27. 4. 2016). Tato přednáška se uskuteční od 17:00!
 • Prof. Dr. Václav Krůta (l'École pratique des hautes études, Sorbonne): Konvice z Brna-Maloměřic: mistrovský obraz keltského vesmíru (4. 5. 2016)
 • Mgr. Agata Sztyber (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Historia pewnego wzgórza. Stanowisko archeologiczne Modlnica 5, pow. Kraków od epoki brązu po czasy średniowiecza (11. 5. 2016)

Podzim 2015

 • Prof. Josef Bujna (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Keltské pohrebiská – možnosti a hranice interpretácie archeologického prameňa (14. 10. 2015)
 • Prof. zw. dr. hab. Janusz Czebreszuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Ponzaniu)
  • Szlaki wymiany bursztynu w Europie Środkowej pomiędzy 2500 i 1500 p. Chr. (14. 10. 2015)
  • Drogi docierania bursztynu (sukcynitu) do kultury mykeńskiej (14. 10. 2015)
 • Dr. Dmitry Korobov (Institute of Archaeology RAS): Landscape archaeology and early medieval system of habitation in the
  Northern Caucasus
  (21. 10. 2015)
 • Prof. dr. Annelou van Gijn (Leiden University): A microwear approach towards understanding cross-craft interaction (11. 11. 2015)
 • Priv. Doz. Dr. Peter Christoph Ramsl (Austrian Academy of Science): Identities in Archaeology (18.11. 2015)
 • Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Pohreby a pohrebné zvyky lengyelských komunít na území Slovenska (9.12.2015)

Jaro 2015

 • PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. – Mgr. Jan Hasil (Univerzita Karlova): Raně středověké hradiště v Praze-Královicích a jeho archeologické poznávání (18. 3. 2015)
 • Dr. hab. Tomasz Bochnak (Uniwersytet Rzeszowski):
  • I. Severní cesta "keltských" importů do Polska a "Keltové" v Polsku (15. 4. 2015)
  • II. Etnogeneze Slovanů jako nástroj polské politické propagandy (15. 4. 2015)
 • Prof. Dr. Nikoloz Tushabramishvili (Ilia State University, Tbilisi): Adaptation of Human Beings toward Climate Changes during the Paleolithic on the Territory of Georgia (22. 4. 2015)
 • Dr. Vajk Szeverényi (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest):  A Late Bronze Age fortified settlement at Csanádpalota (SE Hungary) and its wider regional context (29. 4. 2015)
 • Prof. Dr. Sabine Rieckhoff (Universität Leipzig): Was wissen wir über die Gesellschaft der Oppida? Überlegungen zum Nutzen der
  Architektursoziologie in der Oppidaforschung
  (13. 5. 2015)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

Podzim 2014

 • Dr. Tomasz Gralak (Uniwersytet Wrocławski)
  • I. The post Chernyakhov horizont – the beginning of the migration period in Poland (25. 09. 2014)
  • II. Tyniec nad Ślęzą – the new discovered cemetery of the migration period in Śląsk region (25. 09. 2014)
 • Mag. Dr. phil. Peter TrebscheArchäologische Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil (20. 10. 2014)
 • ao. Univ-Prof. Dr. Erik Szameit (Universität Wien): Early Slavs in Austria (22. 10. 2014)
 • Robert Hoffmann PhD. (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
  • I. The tell site Okolište and the Late Neolithic of CentraI Bosnia - architecture, settlement structures, material culture, site formation processes, land use and socio-historical interpretations (5200-4300 BCE) (3. 11. 2014)
  • II. Landscape Archaeology in Central Bosnia: An interdisciplinary diachronic view on the history of human settlement, demography and land use in the Dinaric Alps (3. 11. 2014)
  • III. Strategies and results of current research on large complex Tisza, Vinča and Tripolje settlements in Serbia and Ukraine (4. 11. 2014)
 • Dr. Viktoria Kiss (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest): Recent results of Middle Bronze Age research in western Hungary (8. 12. 2014)
 • Dr. Stefan Eichert (Universität Wien): OpenATLAS - a database application for the work with archaeological, historical and spatial data (11. 12. 2014)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektů "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě" a "Výzkumem ke vzdělání – česko-rakouská archeologická expedice v Rakousku".

Jaro 2014

 • Dr. Justyna Baron (Uniwersytet Wrocławski): Functions and contexts of Bronze Age metal casting moulds from Poland (13. 02. 2014)
 • DDr. DI Peter Stadler (Universität Wien): Quantitative Evaluations in Prehistory (10.-14. 3. 2014)
 • Ján Rajtár (AÚ AV SR, Nitra, Slovensko): Archeologické doklady markomanských vojen severne od stredného Dunaja (21. 5. 2014)
 • Dr. Bernadeta Kufel-Diakowska (Uniwersytet Wrocławski): Mammoth hunting? - use-wear studies of shouldered points and backed pieces from Kraków Spadzista B (03. 06. 2014)
 • Dr. Beata Miazga (Uniwersytet Wrocławski): Non-destructive investigations of archaeological finds (03. 06. 2014)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

Podzim 2013

 • Dr. Tomasz Gralak (Uniwersytet Wrocławski):
  • I. Sposoby organizacji przestrzeni we wczesnej epoce żelaza na Śląsku (24. 09. 2013)
  • II. Sztuka i styl we wczesnym okresie rzymskim na Śląsku (25. 09. 2013)
 • Dr. Stefan Eichert (Universität Wien):
  • I. Experimental Archaeology - between handicrafts and science a Zwischen spätrömischer Staatlichkeit und karolingischer Grundherrschaft (15. 11. 2013)
  • II. Eine archäologisch-historische Spurensuche nach sozialen und politischen Strukturen im Ostalpenraum (19. 11. 2013)
 • Mgr. Radoslav Čambal, Ph.D. (Archeologické múzeum Slovenského národného múzea, Bratislava): Halštatské a laténské osídlení JZ Slovenska (2. 12. 2013)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

Jaro 2013

 • Maria Theresia Starzmann, Ph.D. (Freie Universität Berlin): The archaeology of colonialism (18.-28. 2. 2013)
 • PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc. (AÚ AV SR, Nitra):
  • I. Východohalštatský kulturní okruh (23. 4. 2013)
  • II. Západohalštatský kulturní okruh (30. 4. 2013)
 • Dr. Donat Wehner (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Von Pilgermuscheln und Sonnenkompassen. Reisen in den slawischen Landen um das Jahr 1000 (7. 5. 2013)
 • Dr. Gilles Pierrevelcin (Université de Strasbourg): Bádání o době železné ve Francii (13. 5. 2013)
 • Dr. Aleksandra Pankiewicz (Uniwersytet Wrocławski): Wrocław – rozwój cetrum politycznego Śląska w X-XI w. (22. 05. 2013)
 • Dr. Dagmara Łaciak (Uniwersytet Wrocławski):
  • I. Halsztacka ceramika malowana z terenu Polski (22. 05. 2013)
  • II. Problematyka ceramiki pochodzącej z okresu halsztackiego i lateńskiego z terenu Polski (23. 05. 2013)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info