Bezpečnostní výzvy současných forem prezentace umění I.

  • 25. května 2021
    9:00 – 13:00
1. blok - Metodické centrum pro muzea výtvarného umění, Národní galerie Praha

Petr Bárta, Urban Safety s.r.o.:
Bezpečnostní školení pro zaměstnance jako první krok k profesionalitě
Bezpečnostní vzdělávání není jen otázkou ostrahy, ale všech zaměstnanců. Příspěvek má za cíl, aby se účastníci zamysleli nad tím, jak se chovat při nenadálé situaci, jako je požár, verbálně agresivní návštěvník či zranění a kolaps. Ukáže jednoduchou cestu založenou na psychologii a sociálním programování, jak své zaměstnance na tyto situace připravit.

Dora Kotková, Ústav bezpečnostního inženýrství, fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:
Ochrana osob v prostředí kulturních institucí
Příspěvek se bude věnovat ochraně osob se zaměřením na návštěvníky muzejních institucí. Budou zmíněna specifika jejich ochrany a na co je potřeba nezapomenout při plánování bezpečnostních opatření.

Krystyna Ljubymenko, bezpečnostní specialistka, BD & PROTECTION s.r.o.:
Využití BDO v kulturních institucích
Příspěvek má za cíl vysvětlit a popsat v obecné rovině činnost Behavior Detection Officer. Zároveň poukázat na to, kdy a pro jaké účely by se dali BDO využít při zajištění bezpečnosti v kulturních institucích.

2. blok - Centrum nových strategií muzejní prezentace, Moravská galerie v Brně

Ondřej Chrobák, šéfkurátor, Moravská galerie v Brně:
Co mají společného Vincenzo Peruggia, Ulay a Arsèn Lupin?
Historicko-kulturní exkurz upozorňující na to, jak latentní xenofobie v prostředí muzea umění, která se projevuje přezíravostí vůči zahraničním pracovníkům na subalterních pozicích, působí jako rizikový faktor pro bezpečnost sbírek.

Rostislav Koryčánek, vedoucí Centra nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně:
Muzea a galerie jako prostor sociální interakce v proměnách času
Muzea a galerie jsou primárně vnímána jako instituce, do kterých návštěvníci míří za uměleckými prožitky a poučením. Vedle toho ale plní funkci veřejného prostoru, kde se odehrávají aktivity, jenž se v průběhu historie existence muzeí proměňují. Některé z nich se proměňují i ohledem na způsob a intenzitu zabezpečení muzejních prostor.

Přihláška na webinář

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info