Čtenářský kroužek Neolitické skupiny

  • 15. listopadu 2018
    19:00 – 22:00
  • Restaurace Tři ocásci

Stěžejní myšlenkou čtenářského kroužku je otevřená diskuze nad články na vybrané téma. Vesměs jsou diskutována témata, která bývají na naší univerzitní půdě v běžné výuce z různých důvodů opomíjena. Setkání probíhají obvykle v měsíčních intervalech. Zúčastnit se může kdokoli se zájmem o danou problematiku.

Tento měsíc se bude diskutovat o třech kapitolách z knihy „Z přirozené potřeby kritického ducha“: Reflexe života a díla Zdeňka Vašíčka (ed. Pavel Vašíček, 2016). Půjde o kapitoly:

  • Tomáš Hermann: Co vlastně Vašíček o nás svědčí? Působení a myšlení Zdeňka Vašíčka jako svébytná kapitola intelektuálního dědictví českého disentu
  • Jan Bouzek: Zdeněk Vašíček a archeologie
  • Jan Klápště: Nedokončený dialog se Zdeňkem Vašíčkem

Doporučujeme přečíst texty předem, ale není to nutné. Na začátku akce proběhne krátké shrnutí obsahu.

Informace o předchozích setkáních na stránkách neolitické skupiny.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info