Digitalizace a analytický výzkum řeckých a etruských váz

  • 9. dubna 2024
    18:00
  • ÚAM Joštova 13, budova M, učebna 11, 1. patro (vstup z Komenského náměstí 2, přes vrátnici LF MU)

Přednáška představí výsledky dlouholetého zpracování sbírky antických váz Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která je vystavována v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem. Součástí výzkumu je analytický průzkum technologie vázové malby, včetně jejich jednotlivých sekvencí, použitých hmot a specifických nástrojů. Výzkum se soustředí zejména na červenofigurovou číši attického mistra, kterého tradičně označujeme jako Malíře Heidelberské vázy č. 211, případně na nolanskou amforu připisovanou Malíři fiály. Představeny budou však výsledky výzkumu také dalších váz z této sbírky. Přednáška představí rovněž nejnovější dosud nepublikované výstupy, které se snaží dokumentovat zejména na číších a amforách tzv. suchou předkresbu, tedy jakousi skicu, kterou využil malíř za účelem základního prostorového rozvržení malby.

Část věnovaná digitalizaci váz představí projekt podpořený grantem Ministerstva kultury, jehož výsledkem je vytvoření 3D modelů 40 váz z výše uvedené sbírky, které jsou umístěny v online prostředí a jsou tak trvale přístupné badatelům i laické veřejnosti.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info