Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV.

  • 24. – 25. dubna 2018
  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Katedra etnológie a muzeológie, odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu

Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV.

Tematicky bude konferencia už tradične všeobecná (ochrana a digitalizácia pamiatkového a múzejného fondu, archívneho a knižničného dedičstva, prezentačná činnosť múzeí, práca s verejnosťou, legislatívne normy, podnety zo zahraničnej praxe...)

Konferenciu plánujeme otvoriť v troch sekciách:

  • sekcia: múzeá a galérie
  • sekcia: archívne a knižničné dedičstvo
  • sekcia: kultúrne dedičstvo

Konferencia sa uskutoční v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku v dňoch 24. – 25. apríla 2018 (utorok – streda) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Gondovej ul. č. 2. v zasadačke dekana (G236).

Konferenčný poplatok: 10,- €

Príspevky budú postupne publikované po úspešnom recenznom konaní v indexovanom časopise Muzeológia a kultúrne dedičstvo (Elsevier Scopus, Web of Science CC ESCI).

Prihlásiť sa možno do 18. marca 2018 na e-mailovej adrese: muzeologia.kd@gmail.com

Okrem názvu príspevku je potrebné uviesť krátku anotáciu v rozsahu do 700 znakov. Usporiadatelia si vyhradzujú právo rozhodnúť o zaradení, respektíve nezaradení príspevku na konferenciu.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info