Obhajoby disertačních prací

  • 1. října 2021
    13:00
  • ÚAM Joštova 13, budova M, učebna 21, 2. patro (vstup z Komenského náměstí 2, přes vrátnici LF MU)

13.00 hodin

Mgr. Kateřina Vaďurová
Sklo z archeologických výzkumů a vývoj sklářství ve Slezsku ve středověku a raném novověku

školitel:
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

oponenti:
prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
Mgr. Michal Zezula, Ph.D.


14.15 hodin

Mgr. Kateřina Těsnohlídková
Technologie vrcholně a pozdně středověké keramiky. Hrnčířská produkce Českomoravské vrchoviny 13. a 1. poloviny 14. století

školitel:
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.

oponenti:
prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

Obhajoby proběhnou prezenčně.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info