Petroarcheologická exkurze

  • 28. dubna 2017

Využijte příležitost a vydejte se poznat výchozy významných kamenných surovin s ikonou středoevropské petroarcheologie prof. A. Přichystalem.

 

Program

  • Bánov-Hrad: eneolitické hradisko, bošácká fáze kultury s kanelovanou keramikou, andezitová eruptivní brekcie z andezitu, pískovce a porcelanitu;
  • Bučník u Komně, aktivní lom: těžba porcelanitů a andezitu, využívání porcelanitu v pravěku na ŠI, sběr suroviny;
  • Ilava – Pruské: štěrky Váhu s valouny radiolaritu, melafyru a dalších hornin;
  • Vršatské Podhradie - Vršatské hradné bradlo: bradlové pásmo, vývoj vápenců Vršatské Podhradie – Chmeľová, vývoj vápenců s radiolarity, jámy patrně po pravěké těžbě, sběr radiolaritů včetně artefaktů v suti.

 

Cena 500,- Kč. V ceně je celodenní doprava autobusem od lokality k lokalitě. 

Exkurzi je nutné uhradit nejpozději do do 18. dubna 2017!

Závazné přihlášky a poplatky přijímá Dr. Ludmila Kaňáková Hladíková

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info