Přednáška: Zatopená historie. Odkrývání tábořišť lovců z poslední doby ledové

  • 16. listopadu 2022
    17:00
  • Literární kavárna v knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno
Lokalita Mohelno – Plevovce je situována v bývalém meandru řeky Jihlavy u Mohelna, který je od 70. let minulého století zatopen vodami Vodního díla Mohelno. Výzkum lokality dosud odhalil pozůstatky osady tvořené pěti obydlími z doby před 23 tisíci lety. Z těchto obydlí se dochovaly pouze kameny dlážděné podlahy o průměru 3-4 m, na nichž se nacházely kamenné nástroje, barviva, zbytky lovené zvěře a uhlíky po spáleném dřevu. Dosud neznámého stáří je odlišný typ obydlí nesouvisle vymezený většími kameny na svém obvodu a uvnitř vysypaný štěrkopískem z nedaleké říční terasy.
Nálezy kamenných nástrojů z Mohelna – Plevovců dokládají na jedné straně vysokou mobilitu tehdejších populací (suroviny z jižního Polska, východního Slovenska či od dnešního Balatonu), ale na druhé straně i dobrou adaptaci na lokální zdroje (křišťál, křemen, křemičité zvětraliny hadce). Doloženy byly taktéž specifické technologie, které mají analogie až v oblasti severně Černého moře.
Vstup volný

Další informace

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info