Přednáška: Zatopená historie. Průzkum hradiska Kramolín po 45 letech

  • 14. prosince 2022
    17:00
  • Literární kavárna v knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno
Archeologický ústav AV ČR v Brně se již více než dekádu věnuje záchranné archeologii v prostoru soustavy vodních nádrží, ze kterých sestává Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice. Kromě klíčové lokality Mohelno – Plevovce jsou na březích nádrží zkoumány i další paleolitické, mezolitické a pravěké lokality periodicky poškozované vodní erozí. Mezi jednu z nejvýznamnějších patří zatopené kramolínské hradisko. V roce 2021 zde byla provedena fotografická dokumentace dochovaných úseků hradiska a realizován intenzivní povrchový sběr a detektorový průzkum s podporou GPS, kdy bylo snahou zaznamenat přesnou polohu nálezu co největšího množství artefaktů. V průběhu dvou prospekčních expedic se podařilo prokázat, že na hradisku zůstávají dochované rezidua černě zbarvené kulturní vrstvy, které postupně rozplavuje vodní eroze a vynáší na povrch velké množství archeologických nálezů z různých fází pravěku a raného středověku. Nově se podařilo získat více jak 1 300 nálezů. Průzkumy v roce 2021 prokázaly, že archeologický potenciál kramolínského hradiska dosud nebyl zdaleka vyčerpán.
Vstup volný

Další informace

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info