Přehled výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2016

 • 20. dubna 2017

Srdečně Vás zveme na tradiční konferenci o výsledcích archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku, která se letos opět uskuteční v prostorách Muzea města Brna na hradě Špilberk. Na konferenci se budou prezentovat výsledky záchranných a systematických archeologických výzkumů i dlouhodobých projektů.

Zájemci o povolení vjezdu na Špilberk prosím o včasné dodání SPZ vozidla a telefonického kontaktu na řidiče. Na základě těchto údajů Vám bude povolení vystaveno a bude k vyzvednutí v konferenčním sále.

Po ukončení konferenčního jednání bude v přednáškových prostorách již tradičně následovat malé pohoštění.

Program konference

 • 9:00‐9:15
  Renáta Přichystalová Mgr., Ph.D.; Petr Dresler Mgr., Ph.D.; Jiří Macháček prof., Ph.D. (ÚAM FF MU)
  Výzkumy na Pohansku a jeho okolí – sezóna 2016
 • 9:15‐9:30
  Peter Milo, Dr.Phil.; Tomáš Tencer, Mgr.; Michal Vágner, Mgr.
  Archeogeofyzika Brno ‐ výsledky prospekcí
 • 9:30‐10:00
  Kolektiv Archaia Brno, o.p.s.
  Výzkumy v historickém jádru Brna v roce 2016
 • 10:00‐10:25
  Jaroslav Bartík, Mgr. (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)
  Archeologické výzkumy na Uherskohradišťsku v roce 2016
 • 10:25‐10:45
  Adam Fojtík, Mgr., Miroslav Popelka, Mgr. (ÚAPP Brno, v.v.i., detašované pracoviště pro Zlínský kraj)
  Záchranné archeologické výzkumy ÚAPP Brno v regionu východní Moravy za rok 2016

10:45‐11:00 PAUZA NA KÁVU

 • 11:00‐11:15
  David Humpola, Bc. (ÚAPP Brno)
  Archeologické výzkumy znojemského pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i
 • 11:15‐11:30
  Kolektiv Archaia Brno, o.p.s.
  Výzkumy vesnic realizované společností Archaia Brno v roce 2017 (Dolní Heršpice, Babice u Kelče, Bezkov, Kučerov, Šebetov)
 • 11:30‐11:45
  Miroslav Dejmal, Mgr., Jiří Grünseisen, Bc., Michala Přibylová, Mgr., Lenka Sedláčková, Mgr., Hynek Zbranek, Mgr. (Archaia Brno o.p.s.)
  Výzkumy Archaia Brno o.p.s. na hradech a zámcích v roce 2016 (Pernštejn, Bučovice, Lednice, Lysice, Uherčice, Templštejn)
 • 11:45‐12:00
  Miroslav Patrik, RNDr. (ÚAM FF MU)
  Stav ničení archeologických památek za rok 2016 v ČR

11:45‐13:15 PAUZA NA OBĚD

 • 13:15‐13:25
  Tereza Rychtaříková, Mgr; Petr Škrdla, Ph.D.; Jaroslav Bartík, Mgr. (Archeologický ústav AV ČR Brno)
  Ořechov IV: Neočekávaně bohaté sídliště bohunicienu mimo brněnskou kotlinu
 • 13:25‐13:30
  Richard Bíško, Mgr., Ivan Čižmář, Mgr., Jiří Kala, Mgr., Michal Přichystal, Mgr. (ÚAPP Brno, v.v.i.)
  Další etapa záchranného archeologického výzkumu sídliště kultury s lineární keramikou v Popůvkách u Brna ‐ „Pod dědinou“
 • 13:30‐13:50
  Jaroslav Bartík, Mgr., Jerzy Kopacz, Dr. hab., Antonín Přichystal, Prof. RNDr., DrSc. et CSc., Lubomír Šebela, Dr. hab. PhDr., CSc., Petr Škrdla, Ing., PhD. (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uniwersytet Rzeszowski, Masarykova univerzita, AÚ AV ČR, Brno, v.v.i.ú)
  „Projekt Stránská skála – výzkum 2016“
 • 13:50‐14:05
  Antonín Přichystal, Prof. RNDr., DrSc. et CSc., (Ústav geologických věd Př F MU v Brně)
  Povrchové nálezy v prostoru pravěké haldy na Stránské skále v Brně
 • 14:05‐14:15
  Jaromír Šmerda, Mgr. (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
  Záchranný archeologický výzkum kostrového pohřebiště v Hroznové Lhotě
 • 14:15‐14:30
  Marek Kalábek, Mgr. (AC Olomouc)
  Archeologické výzkumy na katastru Olomouce – Slavonína a Hněvotína

14:30‐14:45 PAUZA NA KÁVU

 • 14:45‐14:55
  David Parma, Mgr., Richard Bíško, Mgr., Ivan Čižmář, Mgr., David Humpola, Bc., Jiří Kala, Mgr., Michal Přichystal, Mgr. (ÚAPP Brno, v.v.i.)
  Blučina ‐ Pastviska a Olbramovice ‐ Leskoun. Záchranné výzkumy polykulturních lokalit s těžištěm osídlení v době bronzové
 • 14:55‐15:15
  Petr Kos, Mgr. (ÚAPP Brno, v.v.i.)
  Záchranný výzkum v trati Rybníky u Kobylnic, okr. Brno‐venkov
 • 15:15‐15:35
  Hana Dehnerová, Mgr., Pavel Šlézar, Mgr., Ph.D. (NPÚ u.o.p. v Olomouci)
  Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc, ZAV – II. etapa
 • 15:45‐15:50
  Richard Zatloukal, Mgr., Ph.D. (NPÚ u.o.p. v Olomouci)
  Archeologický výzkum v proluce v Denisově ulici v Olomouci v letech 2015‐2016
 • 15:50‐16:00
  František Kostrouch, Mgr. (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
  Raně novověká dřevěná studna z Josefova (okr. Hodonín)
 • 16:00‐16:15
  Dalibor Kolbinger (ČAS)
  Osídlení východního Kroměřížska v době laténské, zvláště v prostředí nížiny

Vzhledem k připravovanému výstavnímu projektu bude v den setkání probíhat v areálu hradu výstavba repliky dřevěného jeřábu. Pro zájemce možnost exkurze na téma historické technologie opracování dřeva.

 

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info