Slavnostní křest čtyř knih o Pohansku

 • 6. dubna 2017
  16:00

 

Na konci roku 2016 a na počátku roku 2017 vyšly čtyři knihy, které se svým tématem dotýkají odhalování historie velkomoravského hradiska Pohanska u Břeclavi. Přijďte se podělit o radost z našich vědeckých výsledků. Křest se uskuteční v učebně B2.23, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

 • Kniha Petra Dreslera: Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? nás informuje o zázemí centrálního hradiska a jakou roli toto blízké okolí mohlo hrát při saturaci potřeb centra a jak bylo zapojeno do substitučních strategií celé sídelní aglomerace.

Další tři představované knihy poodhalují roušku tajemství kolem druhého kostela objeveného na lokalitě Břeclav-Pohansko. Kostelík centrálního půdorysu byl objeven na severovýchodním předhradí hradiska a kolem něho bylo prozkoumáno pohřebiště se 152 hroby. Publikace jsou zaměřeny na konkrétní témata související s populací pohřbenou kolem rotundy.

 • Kniha autorů MACHÁČEK –DRESLER – PŘICHYSTALOVÁ – SLÁDEK. Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí vydaná v edici Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 455., komplexně zpracovává kostelní pohřebiště. Kniha obsahuje kompletní katalog a také nabízí archeologicko-historický pohled na komunitu, která zde žila a pohřbívala.
 • Antropologické zpracování jedinců z pohřebiště obsahuje publikace At the End of Great
  Moravia: Skeletons from the Second Church Cemetery at Pohansko-Břeclav (9th–10th Century A. D.), editovaná V. Sládkem a J. Macháčkem a publikována v prestižní edici Oxford: BAR Publishing, International Series 2836.
 • Poslední představovaná kniha pak nabízí příběh muže pochovaného v interiéru kostela, v hrobě označeném číslem 153. Na základě rekonstrukce životního příběhu tohoto muže se kniha pokouší zasadit pozoruhodný objev druhého kostela na Pohansku do širších mocenských, sociálních a kulturních souřadnic, aby dospěla k některým až překvapivým závěrům. Kniha
  Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi, editovaná M. Wihodou a J. Macháčkem vyšla v Nakladatelství Lidových novin, v edici Prameny české historie.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info