Mapy pravěkých archeologických kultur

Archeologická kultura je koncept spojený s rozpoznáním skupin souvisejících archeologických pramenů v pravěku a rané době dějinné. Ve starším výzkumu byla identifikace archeologické kultury klíčovým tématem, pomohla porozumět vývoji archeologických pramenů v prostoru a čase. V současnosti je archeologická kultura považována za metodologický nástroj a znalost archeologických kultur napomáhá řešení některých výzkumných otázek. Archeologická kultura nepředstavuje kmen ani etnickou skupinu a lidé v minulosti se s ní neidentifikovali.

Představený soubor map je orientační, připravený ke studijním účelům. Nepostihuje rozmanitý obraz archeologických pramenů v prostoru a čase.

Četba k tématu archeologické kultury a její kritické reflexe
  • Clarke, D. L. 1978: Analytical Archaeology. London. 2nd edition. Kapitola 6 Assemblage and culture 245-298, kapitola 7 Culture and culture group 299-327.
  • Furholt, M. 2008: Pottery, cultures, people? The European Baden material re-examined. Antiquity 82, 317, 617-628.
  • Furholt, M. 2020: Social Worlds and Communities of Practice: a polythetic culture model for 3rd millennium BC Europe in the light of current migration debates. Préhistoires méditerranéennes, OpenEdition.
  • Kolář, J. 2018: Archaeology of local interactions: social and spatial aspects of the corded ware communities in Moravia, Studien zur Archäologie Europas 31. Bonn. Kapitola 2. 2 Archeological culture as a methodological tool, str. 16-17.
  • Květina, P. 2010: Archeologie smyšlené identity. Archeologické rozhledy 62, 4, 629-660.
  • Šabatová, K. 2013: It's not culture's fault. Problems of one premise. Anthropologie (Brno) 51, 2, 243-248.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info