Pro veřejnost

ÚAM pořádá pravidelné prezentační akce pro širokou veřejnost. Naše studenty a odborníky můžete potkat během celého roku. Přesné termíny a místa konání najdete v aktualitách.

Den otevřených dveří

 • koná se v polovině ledna
 • primárně určen budoucím uchazečům přijímací zkoušky do Bc. studia, ale podívat se může kdokoli
 • obvykle se koná v prostorách ÚAM, kde najdete množství odborných posterů, informační stánek a letáky o našich oborech, laboratořích a výzkumech
 • každé oddělení připravuje přednášku o možnostech, předpokladech a obsahu studia svého oboru

Business Research Forum MU

 • koná se v druhé polovině dubna v areálu CEITEC
 • prezentujeme aplikační potenciál přístrojové infrastruktury a týmů ÚAM
 • můžete s námi probrat potenciál budoucí firemní nebo výzkumné spolupráce

Workshop ke středověké keramice

 • koná se v červnu v centru Panská Lhota
 • je věnován tradičním technologiím keramické výroby, jeho součástí je točení keramiky a výpal v několika typech historických vypalovacích zařízení
 • experiment provází zábava u ohně do ranních hodin

 OPEN DAY

 • koná se v polovině září
 • mottem akce je studenti studentům
 • studenti prezentují lákadla svých oborů, primárně studentům posledních ročníků středních škol

Mezinárodní den archeologie

 • koná se třetí sobotu v říjnu v Brně a v centru Panská Lhota u Jihlavy
 • naši odborníci i studenti prezentují naše přístroje a výzkumy, archeologii si můžete doslova osahat. Můžete nahlédnout pod zem pomocí georadaru nebo magnetometru, můžete se podívat na výstavu se zasvěceným průvodcem, zkusit si vyhledat kopie mincí a šperků detektorem kovů, nebo zkusit vaření na středověké peci nebo si vyrobit vlastní keramický pohár. Program je vstřícný ke všem věkovým kategoriím zájemců.

Týden humanitních věd

 • koná se v polovině listopadu
 • pro širokou veřejnost se koná cyklus odborných přednášek k nejaktuálnějšímu vývoji poznání v našich oborech

Naši studenti ze spolku SAMUNI Vám rádi udělají přednášku nebo ukázku přizpůsobenou věku, zájmům a preferencím. Děláme ukázky o pravěku a archeologii pro žáky prvního i druhého stupně ZŠ jako samostatnou akci nebo v rámci výuky Prvouky, Vlastivědy i Dějepisu. Připravujeme přednášky pro střední školy i pro domovy seniorů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info