Obsah bakalářského studia
Archeologie

Podmínky platné pro nástup před semestrem podzim 2019

Standardní doba studia je šest semestrů. Pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce musí studenti za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty získat u jednooborového studia celkově 180 kreditů a u dvouoborového studia 95/85 kreditů (diplomové/nediplomové studium). Povinné předměty tvoří základ odborných předmětů oboru a jejich podíl činí 65 kreditů pro diplomové studium (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce) a 55 kreditů pro nediplomové studium (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu oborové práce). Povinně volitelné předměty 36/22/21 kreditů (jednooborové/dvouoborové diplomové/dvouoborové nediplomové studium), si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo a z nabídky jiných oborů.

Posluchači jednooborového bakalářského studia archeologie během studia
získají celkem 180 kreditů:

2 kredity za dva povinné kurzy z tělesné výchovy – sport a hry
4 kredity za semestrální kurz filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
4 kredity za zkoušku z 1. světového jazyka – němčina, angličtina (případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu)
155 kreditů za oborové předměty
15 kreditů za bakalářský diplomový seminář

Oborové předměty (155 kreditů) se dělí na povinné a volitelné. Z obou druhů přednášek jsou také vytvořeny bloky předmětů, z kterých je nutno absolvovat, dle vlastního výběru, předepsaný počet kreditů.

Předepsané povinné předměty je nutné absolvovat všechny v počtu 50 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „znalectví hmotné kultury“ je nutno pro jednooborové studium absolvovat všech 10 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „seminářů“ je nutno absolvovat 10 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „přírodovědné obory“ je nutno získat 12 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „geodetické předměty“ je nutno absolvovat 4 kredity. Za čistě volitelné předměty je nutno získat 69 kreditů.

Posluchači dvouoborového bakalářského diplomového studia archeologie
během studia získají celkem 95 kreditů:
1 kredit za povinné kurzy z tělesné výchovy – sport a hry
2 kredity za semestrální kurz filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
2 kredity za zkoušku z 1. světového jazyka – němčina, angličtina (případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu)
75 kreditů za oborové předměty
15 kreditů za bakalářský diplomový seminář

Oborové předměty (73 kreditů) se dělí na povinné a volitelné. Z obou druhů přednášek jsou také vytvořeny bloky předmětů, z kterých je nutno absolvovat, dle vlastního výběru, předepsaný počet kreditů.

Předepsané povinné předměty je nutné absolvoval všechny v počtu 50 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „znalectví hmotné kultury“ je nutno absolvovat 6 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „seminářů“ je nutno absolvovat 6 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „přírodovědné obory“ je nutno získat 7 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „geodetické předměty“ je nutno absolvovat 3 kredity. Za čistě volitelné předměty je nutno získat 3 kredity.

Posluchači dvouoborového bakalářského nediplomového studia archeologie
během studia získají celkem 85 kreditů:
1 kredit za povinné kurzy z tělesné výchovy – sport a hry
2 kredity za semestrální kurz filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
2 kredity za zkoušku z 1. světového jazyka – němčina, angličtina (případně jiného po dohodě s vedoucím ústavu)
75 kreditů za oborové předměty
5 kreditů za seminář k bakalářské oborové práci

Oborové předměty (73 kreditů) se dělí na povinné a volitelné. Z obou druhů přednášek jsou také vytvořeny bloky předmětů, z kterých je nutno absolvovat, dle vlastního výběru, předepsaný počet kreditů.

Předepsané povinné předměty je nutné absolvovat všechny v počtu 50 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „znalectví hmotné kultury“ je nutno absolvovat 6 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „seminářů“ je nutno absolvovat 6 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „přírodovědné obory“ je nutno získat 6 kreditů. Z bloku povinně volitelných předmětů „geodetické předměty“ je vybrat a nutno absolvovat 3 kredity. Za čistě volitelné předměty je nutno získat 4 kredity.

Studenti se řídí při průchodu studiem kontrolní šablonou svého imatrikulačního ročníku.

Povinnou součástí studia oboru jsou odborné praxe. Student povinně absolvuje tři třítýdenní praxe na terénním výzkumu. Praxe archeologické exkavace v rámci bakalářského studia se realizují po 1. a 2. roce studia na archeologických výzkumech ÚAM v Těšeticích-Kyjovicích a na Pohansku u Břeclavi. Třetí praxi zajišťuje pro studenty výzkumná základna v Panské Lhotě. Po dohodě s vedoucím ústavu je možné praxi absolvovat na terénním výzkumu jiné archeologické instituce.

Plánovaný harmonogram Bloku teoretických přednášek k dějinným obdobím

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info