Náplň studia

Kreditový model čtyřletého studia

Posluchači doktorandského studia archeologie během studia získají celkem 240 kreditů (počítáno bez Státní doktorské zkoušky).

Pro postup do dalšího semestru je třeba každý semestr získat minimálně 20 kreditů.

Součástí studia je povinný společný základ FF MU.

A) Společné předměty FF MU:

 • Filozofie pro doktorské studium I, II (PS a JS) - PHDZ1 (10 kr.) + PHDZ2 (10 kr.)
 • Jazyková příprava
  • varianta a) cizí jazyk na Centru Jazykového Vzdělávání (4 kr.): CJV_D_A, CJV_D_F, CJV_D_N, CJV_D_R, CJV_D_S
  • varianta b) cizí jazyk na studovaném oboru (10 + 10 kr.): Publikace v cizím jazyce (10 kr) a Referát v cizím jazyce (10 kr)

B) Oborové povinné studijní předměty:

 • Doktorská disertace (25 kr.)
 • Teze (autoreferát) - (5 kr.)
 • Odborná publikace – lze zapisovat opakovaně (20 kr.)
 • Odborný referát – možnost zapisovat opakovaně (20 kr.)
 • Zahraniční semestrální studijní pobyt (20 kr.)
 • Doktorský seminář (po 10 kr./sem.)
 • Pramenné studium, výzkum – lze zapisovat opakovaně (5 kr.)
 • Textová příprava I – lze zapisovat opakovaně v 1. až 4. roce studia (10 kr.)
 • Textová příprava II – lze zapisovat od 5. roku do konce studia (20 kr.)
 • Speciální přednáška – lze zapisovat opakovaně (10 kr.) – v rámci speciální přednášky je možné absolvovat kterýkoli kurz z volitelných předmětů pro všechny typy studia

C) Volitelné předměty:

 • Kterýkoli z volitelných předmětů pro všechny typy studia (v rámci povinného předmětu Speciální přednáška)

Úpravy v plnění předmětů Doktorský seminář I-IV a Odborný referát od JS2017

Doktorský seminář I-IV (AED_01-04) se bude konat třikrát za semestr a bude určen pro interní prezentaci tématu a východisek doktorské práce (první nebo druhý semestr doktorského studia) a základních výsledků doktorské práce (pátý nebo šestý semestr doktorského studia). Tyto prezentace proběhnou za povinné účasti vedoucího disertace před členy ústavu a dalšími studenty doktorského studia. Cílem je diskutovat a metodologicky směřovat témata disertačních prací již od počátku studia. Na doktorském semináři již nebude možné splnit předmět Odborný referát.

Odborný referát (AED_05) bude přednesen v rámci Doktorské minikonference, kam budou zváni i doktorandi z jiných univerzit, a to alespoň jednou za rok.
Tato změna je platná pro studenty s nástupem od semestru P2014. Studenti, kteří byli imatrikulováni do doktorského studia dříve, a nemají splněny všechny doktorské semináře, mohou splnit poslední ze seminářů s referátem buď v  semestru P2016, nebo v dalších semestrech v rámci Doktorské minikonference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info