Erasmus + studijní pobyt

Na základě platných bilaterálních smluv jsou pro příští akademický rok k dispozici studijní pobyty na následujících univerzitách:

Eötvös Loránd University, Budapest, Maďarsko

Oddělení: Institute of Archaeological Sciences

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 6 měsíců

Více...

Eberhard Karls Universität Tübingen, Německo

Oddělení: Abteilung für Vorderasiatische Archäologie

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Freie Universität Berlin, Německo

Oddělení: Institut für Urgeschichte

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 6 měsíců

Více...

Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Oddělení: Katedra klasickej archeológie

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Universidad de Zaragoza, Španělsko

Oddělení: Departamento de Ciencias de la Antigüedad 

Počet studentů: 2

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 9 měsíců

Více...

Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko

Oddělení: Departamento de História (studijní obor Archeologie)

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Universität Wien, Rakousko

Oddělení: Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Université de Bourgogne, Dijon, Francie

Oddělení: Département d’histoire de l’art et d’archéologie

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

University of Crete, Rethymno, Řecko

Oddělení: Department of History and Archaeology

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr.

Maximální délka pobytu: 12 měsíců

Více...

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko

Oddělení: Instytut Archeologii

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polsko

Oddělení: Instytut Archeologii

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Uniwersytet Wrocławski, Polsko

Oddělení: Instytut Archeologii

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Univerza v Ljubljani, Slovinsko

Oddělení: Oddelek za arheologijo

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 6 měsíců

Více...

Stockholm University

Oddělení: Faculty of Humanities / Department of Archaeology and Classical Studies)

Počet studentů: 2

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 5-10 měsíců

Podmínky studentské mobility

 • Studijního pobytu Erasmus+ se může zúčastnit student ÚAM, který je řádně zapsán v jakékoli formě či typu studia (Bc., Mgr., Ph.D.; prezenční i kombinované). Studijní pobyt je primárně zaměřen na studium v zahraničí, s výjimkou psaní doktorských prací (je třeba vyplnit "Research plan", který podepisuje zahraniční oborový koordinátor).
 • Student musí být po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na FF MU v daném oboru přes nějž vyjíždí, nemůže tedy studium na vysílající instituci před ukončením studijního pobytu v zahraničí přerušit ani ukončit.

Opakované výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+

 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za jeden studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). 
 • Přestože jsou opakované praktické stáže studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

Výběrové řízení

 • Výběrového řízení se můžou zúčastnit všichni studenti ÚAM FF MU řádně zapsaní v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, v prezenční nebo kombinované formě studia.
 • Studenti, kteří se hlásí na studijní pobyt, musí při výběru zahraniční univerzity zohlednit jak studijní obor, který studují na ÚAM, tak i stupeň studia, pro který je smlouva uzavřená.    
 • Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ se podávají elektronicky prostřednictvím systému ISOIS. 
 • Podávat přihlášky pro PS2024 a JS2025 je aktuálně možné přes ISOIS od 31.1. do 22.2. 2024

 • Určujícím kritériem při výběru studentů na studijní pobyt je kvalita motivačního dopisu. Dále se přihlíží na jazykovou vybavenost uchazeče pro danou zemi a celkový kredit studenta. 
 • Studenti budou o svojí nominaci informováni e-mailem. Svoji nominaci musí následně do stanoveného termínu potvrdit, jinak jejich nominace propadá.

Administrace pobytu

 • ERASMUS ID kod Masarykovy univerzity je CZ BRNO05.
 • Nově se studijní smlouva (Learning Agreement) vyplňuje elektronicky v systému ISOIS; volba předmětů i způsob jejich uznání se konzultuje s oborovým koordinátore ještě před jejím vyplněním v ISOISe. 
 • MU akceptuje pouze studijní smlouvu na formuláři MU
 • student musí v zahraničí splnit alespoň 20 ECTS kreditů za semestr
 • Základní informace k administraci studijního pobytu naleznete zde...

Výše stipendia

 • Období online mobility není ze strany programu Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.
  • 600 EUR/měsíc – země s vysokými životními náklady:
   • Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko
  • 480 EUR/měsíc – země s nižšími životními náklady:
   • Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko
   • Green Erasmus: Student si může požádat i o jednorázový příspěvek na Green Erasmus ve výši 50 EUR. Účastník má nárok na příspěvek v případě, že prokáže využití ekologicky šetrné dopravy na cestu do místa svého pobytu v zahraničí (ekologicky šetrná doprava musí být využita na více než 50 procent délky každé cesty – do zahraničí a zpět). V rámci Green Erasmus může student využít autobusovou dopravu, vlakovou dopravu, lodní dopravu, nebo spolujízdu. Účastník je povinen po ukončení pobytu doložit koordinátorovi programu Erasmus veškeré faktury, účtenky a jiné doklady potvrzující využití ekologicky šetrné dopravy na mobilitu a zpět.

Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Oborový koordinátor


kancelář: bud. M/219
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6857
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info