Erasmus + studijní pobyt

Na základě platných bilaterálních smluv jsou pro příští akademický rok k dispozici studijní pobyty na následujících univerzitách:

Eötvös Loránd University, Budapest, Maďarsko

Oddělení: Institute of Archaeological Sciences

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 6 měsíců

Více...

Eberhard Karls Universität Tübingen, Německo

Oddělení: Abteilung für Vorderasiatische Archäologie

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Freie Universität Berlin, Německo

Oddělení: Institut für Urgeschichte

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 6 měsíců

Více...

 

Oddělení: Institut für Vorderasiatische Archäologie 

Počet studentů: 2

Úroveň studia: Bc., Mgr.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Julius Maximilian University of Würzburg

Oddělení: Philology / German studies (museology)

Počet studentů: 2

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

Oddělení: Katedra klasickej archeológie

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Universidad de Zaragoza, Španělsko

Oddělení: Departamento de Ciencias de la Antigüedad 

Počet studentů: 2

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 9 měsíců

Více...

Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko

Oddělení: Departamento de História (studijní obor Archeologie)

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Rumunsko

Oddělení: Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă 

Počet studentů: 2

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 6 měsíců

Více...

Universität Wien, Rakousko

Oddělení: Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Université de Bourgogne, Dijon, Francie

Oddělení: Département d’histoire de l’art et d’archéologie

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

University of Crete, Rethymno, Řecko

Oddělení: Department of History and Archaeology

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr.

Maximální délka pobytu: 12 měsíců

Více...

University of Exeter, Velká Británie

Oddělení: Archaeology Department

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 9 měsíců

Více...

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko

Oddělení: Instytut Archeologii

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polsko

Oddělení: Instytut Archeologii

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Uniwersytet Wrocławski, Polsko

Oddělení: Instytut Archeologii

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., PhD.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Univerza na Primorskem, Slovinsko

Oddělení: Fakulteta za humanistične študije

Počet studentů: 2

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 10 měsíců

Více...

Univerza v Ljubljani, Slovinsko

Oddělení: Oddelek za arheologijo

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 6 měsíců

Více...

Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Oddělení: Katedra archeológie

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

 

Oddělení: Katedra etnológie a muzeológie

Počet studentů: 1

Úroveň studia: Bc., Mgr., Ph.D.

Maximální délka pobytu: 5 měsíců

Více...

Podmínky studentské mobility

 • Studijního pobytu Erasmus+ se může zúčastnit student ÚAM, který je řádně zapsán v jakékoli formě či typu studia (Bc., Mgr., Ph.D.; prezenční i kombinované). V případě, že studuje bakalářskou úroveň studia, musí být zapsán do minimálně druhého ročníku.
 • Student musí být po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na FF MU v daném oboru přes nějž vyjíždí, nemůže tedy studium na vysílající instituci před ukončením studijního pobytu v zahraničí přerušit ani ukončit.

Opakované výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+

 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za jeden studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). 
 • Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.
 • Přestože jsou opakované praktické stáže studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

Výběrové řízení

 • Výběrového řízení se můžou zúčastnit všichni studenti ÚAM FF MU řádně zapsaní v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, v prezenční nebo kombinované formě studia.
 • Studenti, kteří se hlásí na studijní pobyt, musí při výběru zahraniční univerzity zohlednit jak studijní obor, který studují na ÚAM, tak i stupeň studia, pro který je smlouva uzavřená.    
 • Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ se podávají elektronicky prostřednictvím systému ISOIS. 
 • Podávat přihlášky přes ISOIS pro JS2021 je aktuálně možné do 28.2.2021.
 • Určujícím kritériem při výběru studentů na studijní pobyt je kvalita motivačního dopisu. Dále se přihlíží na jazykovou vybavenost uchazeče pro danou zemi a celkový kredit studenta. 
 • Studenti budou o svojí nominaci informováni e-mailem. Svoji nominaci musí následně do stanoveného termínu potvrdit, jinak jejich nominace propadá.

Administrace pobytu

 • ERASMUS ID kod Masarykovy univerzity je CZ BRNO05.
 • Nově se studijní smlouva (Learning Agreement) vyplňuje elektronicky v systému ISOIS; volba předmětů i způsob jejich uznání se konzultuje s oborovým koordinátore ještě před jejím vyplněním v ISOISe. 
 • MU akceptuje pouze studijní smlouvu na formuláři MU
 • student musí v zahraničí splnit alespoň 20 ECTS kreditů za semestr
 • Základní informace k administraci studijního pobytu naleznete zde...

Výše stipendia

 • 510 €/měsíc - Velká Británie
 • 450 €/měsíc - Francie, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko
 • 330 €/měsíc - Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
 • možnost navýšení stipendia o 200 €/měsíc pro sociálně-ekonomicky znevýhodněných studentů

Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Oborový koordinátor


kancelář: bud. M/219
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6857
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info