Otázky neolitu a eneolitu 39

Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně
Moravské zemské muzeum
9.11. 9. 2020

Program konferencie Zborník abstraktov

Novinky

Aktualizace: 3.6.2020
Prihlášky na konferenciu prijímame do 30.6.2020.

Aktualizace: 3.6.2020
Vážení kolegové, milí přátelé,

ačkoliv celková situace nejen u nás, ale i v Evropě nevypadala ještě v nedávné době příznivě, vývoj posledních týdnů přinesl spíše dobré zprávy. Jednou z nich je konání konference Otázky neolitu a eneolitu. Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace je v tuto chvíli příznivá a dochází k postupnému uvolnění omezení (úplné otevření hranic se Slovenskem, Rakouskem), rozhodli jsme se původní záměr neměnit a uskutečnit konferenci v termínu 9.-11. 9. 2020.

Zároveň jsme se vzhledem k výjimečné situaci rozhodli prodloužit možnost zaslání přihlášky a abstraktu a uhrazení konferenčního poplatku do 30. 6. 2020.

Lákadlem letošních Otázek bude mimořádná přednáška Attily Kreitera (Maďarské národní muzeum) na téma "Understanding the Neolithic through ceramic analysis".

Budeme se těšit na viděnou a přejeme především hodně zdraví. Váš organizační tým.


Vážení kolegovia, milí priatelia, dúfame, že ste v poriadku a že vám štátne nariadenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 nespôsobili veľké komplikácie v rodinnom a pracovnom živote.

Súčasná situácia nemá v moderných dejinách obdobu a všetci sa musíme vyrovnať s obmedzeniami, ktoré priniesla na národnej i globálnej úrovni. V tomto kontexte je na prvom mieste zdravie a spomalenie šírenia vírusu. Momentálne nie je možné povedať, ako dlho budú reštrikcie, hlavne zákaz cestovania a uzavretie hraníc, trvať. Táto neistota sa týka aj organizovania 39. ročníka konferencie „Otázky neolitu a eneolitu“, ktorá je plánovaná na 9.-11.9.2020.

Chceme vás uistiť, že organizačný výbor vývoj situácie pozorne sleduje a máme pripravené viaceré krízové scenáre. Do konania konferencie máme ešte necelých 5 mesiacov. Táto časová rezerva nám umožňuje zodpovedne posúdiť aktuálny stav a učiniť informované rozhodnutie. O všetkom dôležitom vás budeme informovať prostredníctvom mailu i na konferenčnej webstránke.

Želáme vám pevné zdravie.

Úvod

Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Moravské zemské muzeum a Muzem Brněnska vás srdečne pozývajú na 39. stretnutie bádateľov, venované aktuálnym problémom neolitu a eneolitu, ktoré sa uskutoční v Brne. Zorganizovať pracovné stretnutie práve na tomto mieste bolo motivované predovšetkým dvoma skutočnosťami. Po prvé, symbolicky chceme nadviazať na prvé pracovné stretnutia, ktoré boli realizované v Těšeticích-Kyjovicích, čím prepojíme minulosť s prítomnosťou. Druhá motivácia spočívala vo výhodnej polohe Brna, vďaka ktorej je táto metropola dobre dostupná zo všetkých svetových strán. Koniec koncov, výhodná poloha tohto miesta, ale predovšetkým južnej Moravy, ju už od najstarších čias predurčila byť križovatkou kultúrnych kontaktov a impulzov, ktoré sa prejavili aj v bohatom kultúrnom dedičstve tohto regiónu.

Hosťujúcimi inštitúciami sú zavedené organizácie s dlhoročnou tradíciou vo vedeckom výskume, vzdelávania a starostlivosti o kultúrne dedičstvo. Ich pracovníci, predovšetkým I. L. Červinka, K. Absolon, E. Šimek či V. Podborský sa významnou mierou zapísali do dejín bádania nielen moravskej archeológie, ale širšieho stredoeurópskeho priestoru.

Témy konferencie boli starostlivo zvážené. Jednak nadväzujú na dlhú bádateľskú tradíciu v Českej republike a na Slovensku, jednak už reflektujú nové potreby a smerovanie archeológie, a to multidisciplinaritu, teóriu a metódu. Súčasťou konferencie bude aj študentská sekcia, ktorá bude vhodnou platformou na stretnutie nastupujúcej generácie s profesionálmi v odbore.

Mottom tohtoročného stretnutia je sloboda, ktorá je zhmotnená v logu* konferencie. Na logu je znázornený nález ľudskej plastiky aplikovanej na stene nádoby kultúry s lineárnou keramikou z Novej Vsi (okr. Brno-venkov). Plastika je znázornená v dynamickom pohybe, v tanečnej performancii. Počiatky tanca sa kladú do paleolitu a idú ruku v ruke s hudobným doprovodom. Tanec je typickým pre ľudskú spoločnosť. Vyskytuje sa vo všetkých spoločnostiach na celom svete a naprieč všetkými obdobiami. Je predovšetkým vyjadrením slobody, pocitov, komunikácie a upevňuje sociálnu kohéziu. V prenesenom význame reprezentuje slobodu ducha, tvorivosti a širšie ho môžeme chápať aj ako akademické slobody či slobodu v bádaní. V súčasnom dynamicky sa meniacom svete nie je sloboda samozrejmá. Je ohrozená rôznymi nástrahami, obmedziť sa ju pokúšajú rôzne ideológie a niekedy sa jej dobrovoľne vzdávame aj my sami. Využime preto slobodu na výmenu vedeckých poznatkov, myšlienok a ideí, čím odkaz konferencie prenesieme do skutočnosti.

Pozvánka na konferenciu

Bez popisku

*Logo bolo navrhnuté grafickou dizajnérkou Terezou Vojtáškovou.

Prihláška

Príspevky na konferenciu prijímame len do stanoveného termínu 30.6.2020. Pri prihlasovaní príspevkov/posterov si, prosím, zvoľte sekciu, v rámci ktorej majú odznieť. Zoznam sekcií je dostupný v časti Program.

Osoba, ktorá prihlasuje príspevok, je považovaná za hlavného autora (celkovo môžete prihlásiť až 10 autorov). Názov a abstrakt príspevku preferujeme uviesť v angličtine, keďže očakávame účastníkov aj zo zahraničia.

Organizátori si vyhradzujú právo posúdiť obsah a kvalitu abstraktov príspevkov/posterov, v prípade potreby presunúť príspevok do obsahovo vhodnejšej sekcie a vykonať nutné editačné zásahy v texte.

Z prijatých abstraktov bude pripravený zborník abstraktov. Preto vás prosíme o dodržanie stanovených lehôt a termínov.

Po vyplnení prihlášky nezabudnite zaregistrovať a zaplatiť  konferenčný poplatok.

Prihláška na konferenciu

Konferenčný poplatok

Prosíme všetkých aktívnych a pasívnych účastníkov, aby konferenčný poplatok uhradili do stanoveného termínu prostredníctvom odkazu nižšie. Uľahčí nám to zabezpečenie občerstvenia, exkurzie a pod. Konferenčný poplatok bude možné zaplatiť aj na mieste v čase konania konferencie, bude však vyšší.

Konferenčný poplatok do 31.7.2020
Plná výška: 1500,- Kč | 60,- €
Študenti: 1000,- Kč | 40,- €

Konferenčný poplatok na mieste
Plná výška: 1800,- Kč
Študenti: 1300,- Kč

V konferenčnom poplatku je zahrnuté občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer a exkurzia. Obedy si účastníci platia sami. Záujem o obedy (aj so špeciálnymi diétnymi požiadavkami) a exkurziu, prosím, vyznačte do registračného formulára.

Uhradiť konferenčný poplatok

Program

Program konferencie

Tematické okruhy
 1. Terénne výskumy a prieskumy
  Každý rok sú objavené nové lokality alebo sa pokračuje v skúmaní už známych, ktorých výskum bol vyvolaný či už v kontexte stavebnej činnosti alebo bádateľského záujmu. Cieľom tejto sekcie je preto podať základný prehľad o výsledkoch terénnych aktivít, a to na rôznych úrovniach - od archeologickej lokality až po celé mikroregióny. Dôraz bude kladený na charakteristiku metódy, základný prehľad archeologických objektov a artefaktov, spojený s ich datovaním a situovaním výsledkov výskumu do širšieho kontextu.

 2. Chronológia
  Už od počiatkov archeológie ako vedy je v centre záujmu bádateľov chronológia. Relatívne datovanie artefaktov, kontextov alebo celých lokalít je v súčasnosti stále viac v centre pozornosti vedeckej komunity, a to vďaka pokrokom v archeologickej chronometrii a štatistických metódach. V sekcii preto očakávame príspevky venujúce sa kardinálnym otázkam relatívnej a absolútnej chronológie. Dôraz bude kladený nielen na charakteristiku súčasného stavu bádania a budúcich východísk, ale aj prezentáciu nálezov a metód, ktoré významným spôsobom menia doterajší stav poznania.

 3. Človek ako spoločenská a ekonomická bytosť
  Archeológia 21. storočia je v znamení človeka ako homo sociologicus a homo economicus. Rekonštrukcia života človeka v neolite a eneolite častokrát prekračuje hranice jednej disciplíny pri riešení otázok jeho sociálneho postavenia, zdravotného stavu, zloženia stravy, ako aj ekonomických vzťahov vo vnútri komunity alebo na veľké vzdialenosti (napr. ťažba a distribúcia surovín i hotových výrobkov), človek a klíma atď. Sekcia bude platformou na prezentovanie prípadových štúdií, multidisciplinárneho prístupu, teórií a metód, zameraných na človeka a jeho život.

 4. Teoretické a metodologické prístupy v neolite a eneolite
  Bádanie o neolite a eneolite je nesmierne rozmanité z hľadiska študovaných tém a prístupov. Vítané sú príspevky riešiace parciálne problémy (napr. tafonomické procesy, metalurgia, človek a verejnosť), využívajúce počítačové metódy (napr. 3D, štatistika, GIS), teoretické prístupy alebo sú z oblasti prírodných a spoločenských vied.

 5. Študentská sekcia
  Nastupujúca generácia archeológov predstavuje budúcnosť odboru, preto k nej musíme zodpovedne pristupovať. Študentská sekcia je skvelým spôsobom, ako oboznámiť širšiu odbornú verejnosť s výsledkami svojej práce. Študenti majú možnosť prezentovať napr. svoje seminárne/záverečné práce a získať tak cennú spätnú väzbu zo strany bádateľskej komunity v priateľskom a kreatívnom duchu.

Pokyny k prednáškam/posterom

Prezentácie

Na konferencii očakávame aj účastníkov zo zahraničia. Preferovali by sme preto príspevky/postery v anglickom jazyku. Pokiaľ sa rozhodnete prezentovať v národnom jazyku, prosíme vás, aby bola prezentácia v angličtine.

Na prezentáciu bude vyhradených 15 minút + 5 minút diskusia. V prípade dlhšieho trvania príspevkov si organizátori a moderátori vyhradzujú právo príspevky ukončiť. V takto limitovanom čase sa preto sústreďte, prosím, len na to, čo je dôležité. Ak na príspevok potrebujete viac času ako 15 minút (napr. demonštrácia určitej metodiky, experimentu…), vopred sa dohodnite s organizátormi, aby boli vaše časové požiadavky zapracované do programu konferencie.

V prezentáciách použite dobre čitateľné písmo (napr. Arial, Helvetica) v dostatočnej veľkosti a nerušivú farebnú tému.

K dispozícii bude počítač s operačným systémom Windows vybavený kancelárskym softvérom a multimediálnym prehrávačom, dataprojektor a reproduktory. Prezentácie môžu byť v bežne používaných formátoch (MS Office, LibreOffice, pdf, Prezi…). Pokiaľ v prezentácii použijete špeciálny font, dajte nám vedieť dostatočne vopred, aby sme ho vedeli do počítača nainštalovať (vyžaduje sa prítomnosť informatika z Centra informačných technológií FF MU). Ak máte špeciálne požiadavky k prezentáciám (napr. meotar, diapozitívy), včas to, prosím, oznámte organizátorom. K dataprojektoru je možné pripojiť aj vlastný notebook.

Postery

V prípade potreby môžu organizátori autorovi príspevku navrhnúť, aby ho prezentoval v podobe posteru.

Sústreďte sa na stručné, ľahko čitateľné a prehľadné prezentovanie výsledkov vášho výskumu. V prípade, že potrebujete použiť viac textu, tento môžete umiestniť na samostatné hárky papiera, ktoré budú účastníkom konferencie voľne dostupné k rozobratiu.

Preferujeme postery v anglickom jazyku.

Na posteroch by mal byť uvedený autor/autori, afiliácia a kontaktné údaje.

Odporúčaný rozmer posteru je A1 (594x841 mm) podľa normy ISO 216.

Postery sú skvelým spôsobom komunikácie výsledkov vášho výskumu. Prosíme autora/autorov, aby boli počas prestávok pri svojich posteroch. Ide o dobrú príležitosť poskytnúť viac informácií o svojom výskume, prípadne odpovedať na otázky.

Dôležité miesta

Počas konferencie sa budeme pohybovať na troch miestach, ktoré sú od seba vzdialené na krátke pešie vzdialenosti. Registrácia na konferenciu, vedecký program a občerstvenie počas prestávok​ sa budú konať v priestoroch Ústavu archeologie a muzeologie. Spoločenský večer bude realizovaný v Dietrichsteinskom paláci Moravského zemského muzea. Obedy počas rokovacích dní budú podávané v Akademickom klube v budove rektorátu MU.

Načítám mapu…

Doprava na hlavné miesto konania konferencie:

Z hlavného nádražia (odporúčaná výstupná stanica pri ceste vlakom) na zastávku Česká

 • električkou č. 4 v smere Náměstí míru
 • električkou č. 9 v smere Lesná
 • električkou č. 12 v smere Technologický park

alebo z hlavného nádražia na zástávku Komenského náměstí:

 • električkou č. 4 v smere Náměstí míru

Z letiska autobus E76 na Hlavní nádraží

 • Z ÚAN Zvonařka
  • na zastávku Poříčí autobusom 84 (v smere Židenice, Stará osada)
  • z Poříčí na zastávku Česká električkou č. 6 (v smere Královo pole, nádraží)

Spojejnie je možné dohľadať na idos.idnes.cz.

Lístok na MHD:
2 zóny, 15 min., základná: 20.- Kč
2 zóny, 60 min., základná: 25.- Kč

Je možné zakúpiť aj SMS lístok:
SMS v tvare:

 • BRNO20 (pre lístok za 20.- Kč s platnosťou 20 minút)
 • BRNO (pre lístok za 29.- Kč s platnosťou 75 minúť)
 • BRNOD (pre lístok za 99.- Kč s platnosťou 24 hodín)
 • text je potrebné odoslať na telefónne číslo 90206 (platí len pre telefónne karty zakúpené v Českej republike)

Lístok cez mobilnú aplikáciu

Cesta zo zastávky Česká smerom k ÚAM FF MU (budova M):

Cesta z autobusového nádražia pri hoteli Grand neďaleko Hlavného nádražia:

Cesta pešo z Hlavného nádražia smerom k ÚAM FF MU (budova M):

Ubytovanie

Každý delegát si ubytovanie zabezpečuje samostatne. Pre rezerváciu odporúčame použiť vyhľadávanie cez Booking.com.

Organizačný tím

Hlavní organizátori:
 • Ústav archeologie a muzeologie FF MU
 • Moravské zemské muzeum
 • Muzeum Brněnska
Organizačný tím:
 • Lukáš Bedáň
 • Kristýna Boučková
 • Alžběta Čerevková
 • David Hons
 • Zuzana Kopáčová
 • Kristína Lacová
 • Johana Malíšková
 • Jaroslav Novotný
 • Filip Ševčík
 • Romilda Tengeriová
 • Peter Tóth

Kontakt

Napíšte nám: one.brno.2020@gmail.com

Hlavné miesto konania
Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Joštova 220/13, budova M (vchod z Komenského námestia)
662 43 Brno

Spoločenský večer
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Zelný trh 8
659 37 Brno

Dôležité dátumy

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom 39. ročníka konferencie Otázky neolitu a eneolitu (prihlášky, registrácia, platba, ubytovanie…), neváhajte nás kontaktovať na tejto mailovej adrese: one.brno.2020@gmail.com

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info