Archeologický experiment

Archeologické experimentální centrum Panská Lhota zajišťuje zázemí pro přípravu exteriérových experimentů. Od roku 2012 zde systematicky probíhají zejména experimenty věnované technologii výroby středověké a novověké keramiky napojené na zajištění systematického výzkumu hradu Rokštejna a jeho zázemí.

Každoročně se koná workshop o středověkých a novověkých keramických souborech, který je rovněž spojen s přípravou technologických experimentů, přípravy keramických hmot a průvodních analýz, obtáčení nebo vytáčení nádob, sušení a samotného výpalu v různých typech včetně replik polních vypalovacích zařízení, a to za různých teplotních a dalších technologických podmínek.

Bez popisku

Naším partnerem v širším analyticko-experimentálním výzkumu historické keramiky je od roku 2014 Labor für Experimentelle Archäologie (LEA) RGZM Mayen. Náš společný zájem se momentálně soustřeďuje na výrobní procesy (vytváření nádob a průběh výpalu s jeho maximálním monitorováním). Jako partneři se vzájemně účastníme jednotlivých probíhajících výpalů keramiky a sběru dat. Při experimentálních výpalech se snažíme najít vhodné způsoby efektivního měření procesu výpalu a jeho dokumentace. Při výrobních procesech keramiky diskuzí a experimentem dosahujeme poměrně zajímavých zjištění a praktických zkušeností, například o  rozdílech modelování nádob na rychle rotujícím kruhu nebo jen na otočné turnetě.

Roku 2017 zde proběhnou komplexní experimenty používání kamenných projektilů pro válečné účely. Ověřovány budou závěry balistických analýz, zejména vlivu asymetrického designování projektilu na podporu rotace a tedy rychlosti, průraznosti a ranivosti projektilu. K tomu budou využity přesné kopie odlévané z tekutého polymeru, na základě precizních 3D dat. Tato část experimentu bude zajištěna ve spolupráci se členy Asociace tradiční lukostřelby.

Další částí experimentu bude ověření původu nápadných otěrů špiček originálních projektilů starší doby bronzové od koženého materiálu. Cílem experimentu je prokázat, že kročejové vibrace mohou způsobovat tento typ opotřebení při transportu šípů v koženém toulci hrotem dolů. Zároveň je cílem porovnat, jaká je intenzita opotřebení při běžných kročejových vibracích, a při běhu krajinou. Bude sledováno, jakým způsobem vznikají další typy opotřebení, která sledujeme na originálních artefaktech, zejména otluky ve střední části velkých projektilů. Pro účely tohoto experimentu budou využity recentní kopie naštípané z vlárského radiolaritu, upevněné obvyklým způsobem do ratišť.

Třetí částí experimentu bude depoziční experiment ověřující intenzitu degradace povrchu radiolaritových projektilů za různých chemických podmínek, předurčených různým uložením v rámci prostoru inhumačního hrobu. Pro tento účel budou využity radiolaritové projektily z předchozí fáze experimentu. Více...

Bez popisku

Máte hypotézu, kterou byste rádi ověřili a nemáte dostatečné zázemí?

Archeologické experimentální centrum Panská Lhota zajišťuje zázemí pro archeologické experimenty, workshopy a konference nebo výuku archeologie. K zázemí centra patří plně vybavený konferenční sál s kapacitou 100 osob, badatelská ubytovací kapacita, depozitární a venkovní prostory, vybavená kuchyně pro přípravu občerstvení. Tým centra je složen ze zkušených odborníků, kteří jsou schopni poradit nebo pomoci s realizací.

Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

Kontaktní osoba


kancelář: bud. M/219
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6840
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info