Neolitické keramické plastiky

Neolitické antropomorfní plastiky jsou významným pramenem poznání společnosti prvních zemědělců v Evropě. Dosud byly však zkoumány spíše z výtvarného, typologického nebo religionistického hlediska. Výzkum naší skupiny se zaměřuje na analýzu objektivních měřitelných dat. Analyzujeme složení keramické hmoty, operační řetězec výroby a toho, jak se s plastikou nakládalo, stejně jako způsob, jakým byla z užívání vyřazena a fragmentována.

Pro řešení těchto otázek jsme získali v roce 2021 děkanský grant: P-XRF data baseline for the micro-region of Těšetice-Kyjovice – Sutny site of the Lengyel culture, jehož cílem je připravit databázi dat o chemickém složení místních hlín a tu pak porovnat s chemickým složením plastik.

Na něj navazujeme díky novému projektu GAČR: Neolitické plastiky ve světle analytických dat. Technologie výroby, doklady používání, mechanismy fragmentace a depozice (NEOFIG DATA) 2022-2024.

Analýza chemického složení

Analýza chemického složení

3D a formování

3D a formování

Stopy používání

Stopy používání

Fragmentace

Fragmentace

Experiment

Experiment

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, David HONS, Vojtěch NOSEK, Peter TÓTH a Patrik URBAN. Neolithic ceramic figurines. Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage. Archeologické rozhledy. Praha: Státní archeologický ústav, 2020, LXXII, č. 3, s. 379-409. ISSN 0323-1267. doi: 10.35686/AR.2020.13.

Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.

Kontaktní osoba


kancelář: bud. M/-112
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3707
e‑mail:

Výzkumný tým

  • Mgr. Ludmila Kaňáková, Ph.D. – optická mikroskopie (traseologie, analýza nábrusu), p-XRF data
  • dr. Attila Kreiter – analýza výbrusu, technologie
  • Mgr. Peter Tóth, Ph.D. – nálezová data, GIS a statistické analýzy
  • Mgr. Vojtěch Nosek – 3D dokumentace a analýza

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info