Neolitické keramické plastiky

Neolitické antropomorfní plastiky jsou významným pramenem poznání společnosti prvních zemědělců v Evropě. Dosud byly však zkoumány spíše z výtvarného, typologického nebo religionistického hlediska. Výzkum naší skupiny se zaměřuje na analýzu objektivních měřitelných dat. Analyzujeme složení keramické hmoty, operační řetězec výroby a toho, jak se s plastikou nakládalo, stejně jako způsob, jakým byla z užívání vyřazena a fragmentována.

KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, David HONS, Vojtěch NOSEK, Peter TÓTH a Patrik URBAN. Neolithic ceramic figurines. Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage. Archeologické rozhledy. Praha: Státní archeologický ústav, 2020, LXXII, č. 3, s. 379-409. ISSN 0323-1267. doi: 10.35686/AR.2020.13.

Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.

Kontaktní osoba


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/-112
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3707
e‑mail:

Výzkumný tým

  • Ludmila Kaňáková
  • Peter Tóth
  • Vojtěch Nosek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info