3D analýzy

Analyzujeme balistické parametry jednotlivých projektilů s cílem dokázat, že byly záměrně designovány pro rychlou rotaci, akcelerovaný kontakt a hlubokou penetraci a ranivost. Analýzy doletu zároveň přináší informace o strategiích konfliktu.

Analýza balistických vlastností (zejména asymetrií v rozložení hmoty v ploše a v řezu) projektilu z nitranského hrobu v Hroznové Lhotě (ČR)

Na základě balistického popisu projektilů bylo vydefinováno 10 základních balistických typů. Závěry balistických 3D analýz budou ověřeny experimentálně s využitím všech dostupných metod dokumentace vnější i terminální balistiky.

Proces 3D dokumentace metodou fotogrammetrie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info