Znalecké analýzy

Analyzujeme technologické parametry projektilů z hlediska procesu výroby, tedy vzájemné závislosti volby suroviny, výběru a způsobu předdefinování debitáže, a zvolené formy retuše.

Debitáž volená pro výrobu torzních projektilů z nitranského pohřebiště v Holešově (ČR)

Komparujeme základní kolekci projektilů nitranské kultury s projektily rámcově soudobých nebo chronologicky blízkých archeologických kultur. V současné době naše databáze čítá 381 ks.

nitranské projektily (302 ks)

 • pohřebiště Holešov – Zdražilovska 130 ks
 • pohřebiště Mýtná Nová Ves 131 ks
 • pohřebiště Hroznová Lhota 16 ks
 • Nitra Čermáň 4 ks
 • pohřebiště Jelšovce 21 ks

projektily kultury se šňůrovou keramikou (2 ks)

 • pohřebiště Ivanovice poloha 3 a 4 - 2ks

projektily kultury se zvoncovitými poháry (33 ks)

 • sídliště Suchohrdly 1 ks
 • pohřebiště Hoštice I 32 ks

projektily protoúnětické kultury (23 ks)

 • pohřebiště Moravská Nová ves – Hrušky 23 ks

projektily únětické kultury (14 ks)

 • hrob Kobylí Nad Kobylským jezerem 2ks
 • hrob Kyjovice Za panským dvorem 2ks
 • výšinné sídliště Blučina Cezavy 4 ks
 • sídliště Mikulov Ulice 22. dubna 1ks
 • sídliště Tvrdonice 1ks
 • pohřebiště Mikulovice 2 ks
 • povrchový sběr Hrádek I – Vinohrad 1ks
 • povrchový sběr Hostěradice I A 1ks

projektily otomanské kultury (7 ks)

 • výšinné sídliště Spišský Štvrtok 7 ks
Typický torzní projektil nitranské kultury s kombinovanou asymetrií v příčném rozložení hmoty
Polotovary projektilů z Mýtné Nové Vsi

Analyzujeme doprovodné toolkity v lukostřeleckých hrobech a sledujeme rozdíly ve výbavě kamennou industrií u hrobů bez projektilů napříč antropologicky definovanými skupinami (pohlaví, věk).

Porovnání surovinových spekter pohřebiště v Mýtné Nové vsi.

Porovnání surovinových spekter pohřebiště v Holešově

Rekonstruujeme operační řetězec a životní cyklus projektilu, sledujeme fraktury a jejich reparace.

Model cyklické reparace projektilů založený na sledování délkošířkových parametrů (délka variuje, šířka zůstává)
Rozlomený projektil z Mýtné Nové vsi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info