Proměny muzeologického diskursu v druhé polovině 20. století

Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví se dlouhodobě věnují výzkumu proměn muzeologického diskursu a dílčím tématům muzeologických subdisciplín historické muzeologie, speciálních muzeologií, muzejního výstavnictví a muzejní pedagogiky. Výzkumy vycházejí především z archivního výzkumu (bádání v archivech a muzeích), obsahové analýzy publikací a písemných pramenů a stejně tak je využíván terénní výzkum a orální metody (reflexe muzejní praxe).

Od roku 2013, v souvislosti s 50. výročím založení brněnské externí katedry muzeologie, se muzeologický výzkum soustřeďuje na klíčové osobnosti, akademická a metodická centra, proměny kurikula muzeologie a vývoj muzeologických pracovišť.

Vedle dílčích studií zaměřených na reflexi lokální problematiky, muzeologové ve spolupráci s širokým mezinárodním badatelským týmem zpracovali a publikovali analýzu vlivu osobnosti předního českého muzeologa Zbyňka Zbyslava Stránského na zahraniční muzeologické školy a reflexi vzpomínek jeho souputníků (Museologica Brunensia 2016/2). Od roku 2014 je výzkum rozšířen o téma The Theory of Museology. Main Schools of Thought 1960–2000, které směřuje ke zmapování klíčových center akademické výuky muzeologie v mezinárodním kontextu. Zaměřuje se na jejich výrazné osobnosti, vzdělávací kurikulum a dopady na muzeologický diskurs. Smyslem zkoumání těchto hlavních prvků je zkvalitnění vlastní muzeologické přípravy absolventů a hledání vzájemných přesahů a oborových přístupů.

Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.

Kontaktní osoba

kancelář: bud. M/208
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5560
e‑mail:

doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Kontaktní osoba

kancelář: bud. M/208
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3785
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info