Archeologický ústav AV ČR v Brně nabízí stáž na oddělení Paleolitu a paleontologie

7. 2. 2022

Archeologický ústav AV ČR v Brně nabízí stáž na pracovišti v Brně.

Stáž se vypisuje pro jednoho až dva studenty/tky.

Náplní stáže budou práce s nálezovým materiálem z aktuálních výzkumů oddělení Paleolitu a paleontologie.

  1. třídění materiálu z výplavů včetně rozdělení podle charakteristických skupin (kamenná industrie, minerální barviva, keramika, archeozoologický a paleobotanický materiál atd.)
  2. laboratorní čištění nálezů, inventarizace a indexace v interním databázovém systému ARÚB
  3. seznámení se s metodickými postupy na výzkumu v terénu a způsoby odběru vzorků pro přírodovědné analýzy.

Časový harmonogram: možnost individuálního plánu. Stáž bude probíhat převážně na pracovišti Brno – Čechyňská. Součástí bude i několik výjezdů do terénu.

Pro úspěšné absolvování stáže je nutné odpracovat 120 hodin, které mohou být rozděleny do průběhu celého semestru a i části zkouškového období. Praxe je bezplatná. Benefitem pro vás jsou dovednosti, informace a navázané pracovní vztahy, které během praxe získáte.

Stáž je možné absolvovat jako následující předměty:

AES_804 Tuzemské stáže v institucích I.

AES_805 Tuzemské stáže v institucích II.

V případě vážného zájmu, prosím, pošlete svůj motivační dopis, přímo na ARÚB, vedoucímu střediska Ing. Petru Škrdlovi, Ph.D., DSc.; e-mail: skrdla@arub.cz

Kandidáti budou vybráni ze všech zájemců na základě nejlepšího motivačního dopisu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info