Archeologický ústav AV ČR v Brně nabízí stáž na Referátu archeologické památkové péče

27. 1. 2022

Archeologický ústav AV ČR v Brně nabízí stáž na Referátu archeologické památkové péče.

Stáž se vypisuje pouze pro jednoho studenta/tku.

Přínos stáže pro studenty: náhled do administrativního a právního zabezpečení archeologických výzkumů (jak se zpracovávají oznámení o stavební činnosti a jak se informace předávají archeologickým institucím). Naučíte se používat aplikaci Archeologického informačního systému ČR – Archeologická mapa ČR (stěžejního nástroje pro administraci archeologických výzkumů) a obeznámíte se se strukturou archeologické památkové péče v ČR. V rámci stáže bude představena také základní struktura a fungování Archivu Archeologického ústavu AV ČR.

Prakticky si vyzkoušíte přípravu podkladů pro prohlášení archeologických nálezů za kulturní památky, včetně studia literatury, odborného psaní nebo přípravy mapových podkladů (ArcGis).

Dle aktuální situace a příležitostí se lze v průběhu stáže zúčastnit Regionálních archeologických komisí (slouží na zabezpečení provádění záchranných výzkumu v kraji) nebo kontrolních dnů na archeologických výzkumech.

Pro úspěšné absolvování stáže je nutné odpracovat 120 hodin, které můžou být rozděleny do průběhu celého semestru a i části zkouškového období. Praxe je bezplatná. Benefitem pro vás jsou dovednosti, informace a navázané pracovní vztahy, které během praxe získáte.

Stáž je možné absolvovat jako následující předměty:

AES_804 Tuzemské stáže v institucích I.

AES_805 Tuzemské stáže v institucích II.

V případě vážného zájmu, prosím, pošlete svůj motivační dopis, přímo na ARÚB, Referát archeologické památkové péče, Mgr. et Mgr. Róbert Antalovi, e-mail: antal@arub.cz.

Kandidát bude vybrán ze všech zájemců na základě nejlepšího motivačního dopisu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info