Archeologický ústav AV ČR v Brně nabízí stáž na Referátu archeologické památkové péče.

14. 9. 2022

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti praxe u budoucího možného zaměstnavatele, jedná se o předměty:

AES_804 Tuzemské stáže v institucích I. / AES_805 Tuzemské stáže v institucích II.
Archeologický ústav AV ČR v Brně nabízí stáž na Referátu archeologické památkové péče.

Stáž se vypisuje pouze pro jednoho studenta/tku.

V podzimním semestru 2022 bude student provádět administrativní práce související s výzkumným programem Strategie AV21, téma „Kulturní dědictví jako součást evropského a světového diskurzu“. Stáž je finančně ohodnocena odměnou 130,- Kč/h.

Náplň práce:

  • Administrativní výpomoc při přípravě expertního stanoviska AVex (o tom co je AVex víc zde: https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/avex/). Sběr a zpracování dat, případně pomoc při vypracovaní textů stanoviska.
  • Příprava informačních materiálů pro stavebníky a stavební úřady k problematice záchranných archeologických výzkumů.
  • Další související činnost


Přínos stáže pro studenty: náhled do administrativního a právního zabezpečení archeologických výzkumů (jak se zpracovávají oznámení o stavební činnosti a jak se informace předávají archeologickým institucím). Naučíte se používat aplikaci Archeologického informačního systému ČR – Archeologická mapa ČR (stěžejního nástroje pro administraci archeologických výzkumů) a obeznámíte se se strukturou archeologické památkové péče v ČR. V rámci stáže bude představena také základní struktura a fungování Archivu Archeologického ústavu AV ČR.

Dle aktuální situace a příležitostí se lze v průběhu stáže zúčastnit Regionálních archeologických komisí (slouží na zabezpečení provádění záchranných výzkumu v kraji) nebo kontrolních dnů na archeologických výzkumech.

Pro úspěšné absolvování stáže je nutné odpracovat 120 hodin, které můžou být rozděleny do průběhu celého semestr. Stáž musí být ukončena do konce roku 2022. Benefitem pro vás jsou dovednosti, informace a navázané pracovní vztahy, které během praxe získáte.

Podrobnosti o předmětech najdete v IS-u:
https://is.muni.cz/auth/predmety/uplny_vypis?fakulta=1421;obdobi=8323;predmet=1366683

https://is.muni.cz/auth/predmety/uplny_vypis?fakulta=1421;obdobi=8323;predmet=1366684

V případě vážného zájmu, prosím, pošlete do 20. 9. 2022 (včetně) svůj motivační dopis, přímo na ARÚB, Referát archeologické památkové péče, Mgr. et Mgr. Róbertovi Antalovi, e-mail: antal@arub.cz.

Kandidát bude vybrán ze všech zájemců na základě nejlepšího motivačního dopisu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info