Břeclav-Pohansko X.

22. 9. 2021

Milé kolegyně a kolegové,

jsme velmi rádi, že vám můžeme představit nejnovější publikační výstup vědeckého týmu "Pohansko". Nejnovější počin nese název "Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016." a je společným dílem Jiřího Macháčka, Adély Balcárkové, Petra Dreslera, Renáty Přichystalové a Michaely Prišťákové. Nemůžeme však zapomenout zmínit i na našeho spolupracovníka Pavla Čápa, který má lví podíl v terénní části výzkumu.
Publikace přibližuje odborné veřejnosti sídlištní strukturu předhradí, nálezový fond i první interpretace archeologických pramenů získaných terénními výzkumy v letech 2008–2016. Monografie obsahuje kapitoly, ve kterých jsou analyzovány a interpretovány jak nemovité, tak movité archeologické prameny. Například, na základě prostorové distribuce keramiky, kuchyňského odpadu a mazanice se podařila jasná identifikace raně středověkých nadzemních staveb, které by za jiných podmínek nebylo možné odhalit. Studie obsahuje dílčí závěry a interpretace výsledků devítiletého archeologického výzkumu. Vše je doplněno podrobným textovým katalogem prozkoumaných terénních reliktů, doprovázeným bohatou obrazovou a plánovou přílohou. Monografie vyšla v edici Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pod číslem 510. Brzy vás budeme informovat o možnostech její distribuce směrem ke čtenářům i o ceně knihy.

Pohansko X

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info