Cena Platformy CEFRES

26. 5. 2022

Zvláštní cena Platformy CEFRES vyhlašuje cenu za článek z oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise.
Mladí badatelé ze všech vědních oborů v rámci společenských a humanitních věd se mohou ucházet o tuto zvláštní cenu Platformy CEFRES, ať už je jejich předmět výzkumu jakýkoliv.

Příhlášky pošlou kandidati na adresu platformaward@cefres.cz

Uzávěrka pro podání přihlášek: 6. června 2022
Odměna: 10 000 Kč
Slavnostní udělení ceny: 23. června 2022
Jazyk přihlášek: anglický

Podmínky přijetí:
• zapojit se mohou čeští a slovenští badatelé, jejichž doktorské studium právě probíhá na jedné z univerzit v České republice, nebo kteří obhájili disertační práce v roce 2012 a později na jedné z univerzit v České republice
• předložení jednoho článku publikovaného ve francouzštině nebo v angličtině v odborném recenzovaném časopise, jenž je součástí databáze Web of Science nebo Scopus nebo se nachází v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH plus)
• publikování tohoto článku mezi lety 2017 a 2022 (články teprve přijaté k publikaci budou ze soutěže vyřazeny, neboť soutěž probíhá každoročně)

Do přihlášky je nutno uvést:
• Jméno a příjmení
• Datum a místo narození
• Soukromý email
• Číslo soukromého telefonu
• Adresa
• Pracovní email
• Adresa zaměstnání
• Název disertační práce
• Datum obhajoby práce (již proběhlé nebo nadcházející)
• Rok zápisu k doktorskému studiu a fakulta
• Vedoucí práce
• Obor(y)


Přihláška musí dále obsahovat:
1. vědecký životopis včetně seznamu publikací
2. separát článku přihlášený do soutěže včetně jeho resumé
3. kompletní bibliografické údaje. Prosíme o uvedení ve které (kterých) z databází je časopis uveden (Web of Science, Scopus, ERIH plus)

Je možné se přihlásit s článkem napsaným více než jedním autorem za předpokladu, že každý spoluautor splňuje podmínky přijetí. Pokud bude tento článek vítězný, cena bude udělena uchazeči, který podal přihlášku, a následně rozdělena mezi všechny spoluautory.
Výherce ceny bude vybrán interdisciplinární porotou zahrnující představitele Platformy CEFRES v čele s ředitelem CEFRESu. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny během léta. Od výherce ceny se očekává účast na slavnostním předání ceny.
Předání ceny proběhne 23. června 2022 na Francouzském Institutu v Praze, a to ve stejný čas jako předání ostatních vědeckých cen francouzského velvyslanectví.

FRE https://cefres.cz/fr/prix-plateforme

ENG https://cefres.cz/en/platform-award

CZE https://cefres.cz/cs/cena-platformy


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info