Cena prof. Z. Měřínského byla předána 12. 5. 2023

23. 5. 2023

Kristýna Flanderková po získání ceny spolu s J. Macháčkem a J. Jílkem (foto P. Hrubý)

Cena prof. Z. Měřínského byla předána 12. 5. 2023

Cenu prof. Zdeňka Měřínského uděluje redakční rada časopisu Studia archaeologica Brunensia za nejlepší články publikované v tomto časopise bakalářskými, magisterskými a doktorskými studenty.

Laureátky:

- nejlepší článek v kategorii doktorské studium:

Mgr. Eliška Petřeková

- nejlepší text v kategorii bakalářské/magisterské studium:

Bc. Kristýna Flanderková

Redakční rada oběma kolegyním gratuluje a přeje další vědecké úspěchy!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info