Cena prof. Zdeňka Měřínského

19. 4. 2022

Prof. Zdeněk Měřínský (1948–2016) patřil mezi výrazné postavy nejen moravské archeologie a historie a zasloužil se o rozkvět Ústavu archeologie a muzeologie FF MU téměř ve všech jeho aspektech. K charakteristice pana profesora patří jeho početná publikační činnost, která čítá několik stovek titulů včetně monografií a recenzí. Obsáhlá publikační činnost může být inspirací i pro začínající badatele, a právě jejich iniciativu se rozhodla formou soutěže podpořit redakční rada periodika Studia archaeologica Brunensia.

*****

Cenu prof. Zdeňka Měřínského uděluje redakční rada časopisu Studia archaeologica Brunensia (https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-archaeologica-brunensia) za nejlepší články publikované v tomto časopise bakalářskými, magisterskými a doktorskými studenty.

 

Nominovat se mohou studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia (archeologie, klasické archeologie a příbuzných oborů), kteří pošlou do redakce text, který bude splňovat předpoklady pro recenzní řízení; viz pokyny pro autory https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-archaeologica-brunensia/pages/view/authors.

Po úspěšném recenzním řízení (první kolo soutěže), postoupí soutěžící do druhého kola, ve kterém redakční rada vybere vítěze soutěže, a to ve dvou kategoriích:

 

A) Doktorské studium:

Vítěz bude oceněn finanční odměnou v hodnotě: 10 000 Kč.

 

B) Bakalářské a magisterské studium:

Vítěz bude oceněn finanční odměnou v hodnotě: 5000 Kč.

 

Do soutěže lze odeslat i články kolektivu autorů. Student–soutěžící však musí být uveden na prvním místě autorského kolektivu.

Rukopisy posílejte na email výkonného redaktora Dr. J. Jílka (email: mitridates@post.cz).

 

Za redakční radu SAB

Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. 

Šéfredaktor

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.

 Výkonný redaktor


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info