Český dotazník k definici muzea 2021 – první výsledky

8. 4. 2021

Do dotazníkového šetření mezi odbornou muzejní a muzeologickou komunitou v České republice se zapojilo 499 respondentů, z nichž 73 % tvoří zaměstnanci muzeí. 

Celých 72 % respondentů se přiklání ke stávající definici muzea podle ICOM (2007) jako k vyhovující podobě definice, za určitých úprav. Nepřijatý návrh z Kjóto 2019 má podporu 12 % respondentů, 6 % považuje za akceptovatelné obě definice současně a 4 % obě za nevyhovující.

Mezi 20 pojmy/hodnotami do definice muzea s nejčetnějším výskytem, které se za české muzejnictví odesílají na ICOM Paříž, jsou: dědictví, vzdělávání, edukace, sbírky, výzkum, ochrana, odbornost, poznání, kultura, veřejnost, dokumentace, hmotné a nehmotné doklady, paměť, dostupnost, člověk, uchovávání, prezentace, minulost, budoucnost, péče.

Otakar Kirsch a Lucie Jagošová, výzkumný tým
(Ústav archeologie a muzeologie FF MU – oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info