Definice muzea - žádost o vyplnění dotazníku

19. 2. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás požádat o vyplnění dotazníku, kterým se obracíme se na jednotlivé muzejníky a muzeology, pracovníky příbuzných kulturních a paměťových institucí, státní správy a samosprávy, akademické pracovníky i studenty relevantních oborů, působící v České republice.

Dotazník se zaměřuje na zkoumání postojů respondentů k definování muzea a je dostupný online prostřednictvím tohoto odkazu:

Dotazník na survio.com

Prosíme o jeho vyplnění nejpozději do 7. března 2021. Jeho vyplnění předpokládá cca 15–20 minut vašeho času.

Ze získaných dat bude nejprve vygenerováno 20 klíčových pojmů, které budou odeslány Mezinárodní radě muzeí (International Council of Museums) ICOM v Paříži a stanou se součástí podkladů od jednotlivých členských zemí ICOM k aktuálně řešeným otázkám (re)definice muzea. Na generální konferenci ICOM v roce 2022 v Praze bude znovu otevřena otázka přijetí
nové mezinárodní definice muzea.

Celkové výsledky výzkumu bude současně zprostředkovány české muzejní komunitě (Věstník AMG) a budou dále diskutovány v odborném plénu, otevřeném pro všechny zainteresované zájemce, včetně respondentů tohoto dotazníkového šetření. Je to příležitost pro českou odbornou komunitu zůstat zapojena také do dalších fází mezinárodních debat a příprav revize muzejní definice.

Dotazník připravil a zpracovává Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českým národním výborem ICOM a Asociací muzeí a galerií České republiky, a za konzultací s dalšími odborníky.


V případě dotazů nebo zájmu participovat na dalších debatách k definici muzea se na nás můžete obrátit na e-mail unesco@phil.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info