Exkurze studentů kurzu AEA_25: Slované střední Evropy do Nitry

2. 5. 2019

V pátek 26. 4. 2019 se 13 studentů z kurzu Mgr. Renáty Přichystalové, Ph.D. „AEA_25: Slované střední Evropy“ zúčastnilo exkurze do slovenské Nitry. Město Nitra patří mezi klíčové archeologické i historické lokality spojované s dějinami Velké Moravy. Program exkurze začal návštěvou expozic Ponitrianskeho múzea: „Skvosty dávnovekého Slovenska“ a „Nitriansko v zrkadle dejín“ (obr. 1). Poté jsme se přesunuly na Nitriansky hrad, kde jsme byli podrobně obeznámeni s jeho stavebně-historickým vývojem od 9. století  až po dnešek (obr. 2) V rámci hradu jsme si prohlédli katedrálu sv. Emeráma, která by mohla sloužit jako učebnice vývoje jednotlivých stavebních slohů. V chrámu jsou patrny stopy románského, gotického, renesančního i barokního stavitelství (obr. 3). Velmi zajímavá byla prohlídka kasemat, kde byly pod barokním a renesančním opevněním archeologickým výzkumem objeveny zbytky raně středověkého opevňovacího systému z 9. století (obr. 4). V barokním vinném sklepě jsme objevili zbytky zdí a oken románského paláce. Návštěvu hradu jsme ukončili v Diecézním muzeu.

Poslední etapou exkurze byla prohlídka moderního dokumentačního centra a archivu Archeologického ústav SAV Nitra a Archeoparku AÚ SAV na Martinském vrchu. Na místě jsme si prohlédli základy předrománského křesťanského chrámu, rekonstrukce slovanských obytných staveb – zemnic a hrnčířské pece, která byla postavena na základě výzkumu nálezu baterií raně středověkých hrnčířských pecí v Nitře-Lupce (obr. 5). V depozitáři Archeologického ústavu se nám poštěstilo vidět originály dřevěné konstrukce vnitřní hrobové komory a dřevěných már, které byly nalezené na lokalitě Poprad-Matejovce při výzkumu místa posledního odpočinku neznámého germánského velmože z doby stěhování národů.

Po celý den nám dělala obětavou průvodkyni PhDr. Eva Fottová z Archeologického ústavu SAV Nitra, za což jsme byli velmi velmi vděčni. Za organizaci naší návštěvy děkujeme také Mgr. Branislavovi Kovárovi, Ph.D. a řediteli AÚ doc. Matějovi Ruttkayovi. Doufáme, že se ještě někdy v budoucnu do Nitry opět podíváme. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info