Fulbrightův program v ČR 2018/2019

11. 4. 2017

Bez popisku

Fulbrightův program v ČR  2018/2019

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu všech českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

Fulbrightova stipendia pro občany ČR:

 1. Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA: pro vysokoškolské studenty z ČR po ukončení bakalářského studia. Podmínkou jsou dobré studijní výsledky, úspěšně složené testy TOEFL a GRE a kvalitně vypracovaná přihláška (zejména cíle studia v USA). Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. září na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu maximálně deseti měsíců s možností studovat pouze jeden školní rok jako „non-degree“ student nebo - už s podporou jiných zdrojů - dokončit víceletý Master‘s či Ph.D. program. Novinkou je od roku 2018/2019 nemožnost žádat o stipendia pro stuium programu LLM pro právníky. Podrobnosti včetně přihlášky jsou zde...
 2. Fulbright-Masarykovo stipendium: pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích: A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. pro začínající vědecké pracovníky, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety; C. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou zde... 
 3. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející: pro zástupce akademické obce v ČR, činné ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou zde...
 1. Proshek-Fulbrightovo stipendium: pro odborníky z lékařských a příbuzných oborů z ČR. Podmínkou jsou kvalitní výsledky v oboru, dobrá znalost angličtiny a kvalitně vypracovaná přihláška. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. února na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou zde...
 1. Instituty amerických studií: pro zájemce z univerzitních pracovišť, kteří se ve své výuce či výzkumu zabývají tématy, jež souvisejí s USA. Instituty v délce šesti týdnů jsou každoročně vyhlašovány. Podrobnosti včetně přihlášky jsou zde... a zde...

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR

 1. Pracovníci univerzit v ČR mohou ve svých kurzech využít pobytu stávajících přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam (včetně působiště v ČR) pro daný rok je zde...

  Na této stránce je i seznam současných amerických stipendistů v dalších evropských zemích a je možné jej rovněž využít pro případné pozvání stipendisty do ČR na krátkodobé hostování v rámci programu Intercountry Travel Grant. Fulbrightova komise usiluje o to, aby pobyt stipendistů Fulbrightova programu v ČR byl co nejintenzivněji využit, proto velmi ráda zprostředkuje kontakt mezi stipendistou a dalšími univerzitními či akademickými pracovišti v ČR. Přehled stipendistů v Evropě na rok 2017/18 bude aktualizován v květnu/červnu 2017 na našich stránkách.

  Pokud má univerzita v ČR zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by mohl po dobu jednoho či dvou semestrů v ČR působit, musí takový americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti jsou zde...

 2. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející nabízíme také Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů). Od ledna 2017 se částečně mění systém přihlášky a je administrován novou organizací Worldlearning.org, https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/

  Univerzita v ČR může požádat o specialistu prostřednitvím on-line přihlášky na naší webové stránce. Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout svému hostu ubytování a stravování. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Univerzita může požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info