Informace ke státním zkouškám

6. 9. 2017

Bakalářská státní závěrečná zkouška

Žádáme studenty, aby se ke zkoušce dostavili s určitým časovým předstihem (cca 45 minut), aby bylo možno využít případného časového posunu termínů.

obor Archeologie

čtvrtek 7. 9. 2017, učebna T207

Zkušební komise:

 • Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková-Hladíková, Ph.D.
 • Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
 • Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Časový harmonogram:

 • 8.00–9.00: Hana Fojtíková
 • 9.00–10.00: Jiří Geršl
 • 10.00–11.00: Jakub Havlíček
 • 11.00–12.00: David Hons
 • 13.30–14.30: Dominik Krivák
 • 14.30–15.00: Adria Winterová (jen SZ)

obor Klasická archeologie

středa 6. 9. 2017, učebna T227

zkušební komise:

 • Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
 • Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.
 • Mgr. Ing. Monika Koróniová
 • Mgr. Tomáš Štěpánek

Časový harmonogram:

 • 8.00–9.00: Eliška Petřeková

Magisterská státní závěrečná zkouška

Žádáme studenty, aby se ke zkoušce dostavili s určitým časovým předstihem (cca 45 minut), aby bylo možno využít případného časového posunu termínů.

obor Archeologie

středa 13. 7. 2017, učebna T227

Zkušební komise:

 • Mgr. Petra Goláňová
 • Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
 • Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.

Časový harmonogram:

 • Státní zkouška:
  • 8.00–9.00 Bc. Aleš Hanák
  • 9.00–10.00 Bc. Matúš Vadoc
 • Obhajoba diplomové práce:
  • 10.00–11.00 Bc. Aleš Hanák
   Struktura osídlení Prostějovské kotliny v období eneolitu
  • 12.30–13.30 Bc. Matúš Vadoc
   Paleolitické osídlenie povodia rieky Litavy v oblasti severne od Ždánického lesa

obor Klasická archeologie

středa 6. 9. 2017, učebna T227

Zkušební komise:

 • Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
 • Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
 • Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.

Časový harmonogram

 • Státní zkouška:
  • 9.30–10.30 Bc. Róbert Antal
  • 10.30–11.30 Bc. Veronika Kostyálová
  • 11.30-12.30 Bc. Veronika Šurániová
 • Obhajoba diplomové práce:
  • 14.00–15.00: Bc. Róbert Antal
   Římská kování koňského postroje na území labsko-germánského kulturního okruhu v době římské
  • 15.00–16.00: Bc. Veronika Kostyálová
   Dionýsos v umění a životě antického člověka (od rané až do pozdní antiky
  • 16.00-17.00 Bc. Veronika Šurániová
   Lararia a jejich výskyt v Pompejích
čtvrtek 7. 9. 2017, učebna T227

Zkušební komise:

 • Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
 • Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
 • Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.

Časový harmonogram

 • Státní zkouška:
  • 8.00–9.00 Bc. Kateřina Sedlářová
  • 9.00–10.00 Bc. Kristina Gonzálezová
  • 10.00-11.00 Bc. Barbora Chabrečková
 • Obhajoba diplomové práce:
  • 12.30–13.30: Bc. Kateřina Sedlářová
   Chrámy archaického a klasického období na Krétě
  • 13.30–14.30: Bc. Kristina Gonzálezová
   Rozšíření mozaikové výzdoby od helénistického období do raného středověku v egejské oblasti
  • 14.30-15.30 Bc. Barbora Chabrečková
   The imperial cult during the reign of Domitian

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info