Mini-exkurze studentů archeologie do Starého Města a Uherského Hradiště

27. 4. 2017 Renáta Přichystalová

Bez popisku

Dne 21. 4. 2017 se uskutečnila mini-exkurze studentů archeologie do Uherského Hradiště, Starého Města a Modré. Exkurze byla výukovým doplňkem ke kurzu AEA_25 Slované střední Evropy a AEA_65 Slované střední Evropy - seminář.

Jako první bod cesty jsme navštívili detašované pracoviště MZM Brno - Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti (obr. 1, 2), kde nás přivítal jeho vedoucí doc. Luděk Galuška a archeoložka Mgr. Lucie Valášková, kteří nás pak po celou dobu exkurze prováděli všemi navštívenými zákoutími raně středověké staroměstsko-uherskohradišťské sídelní aglomerace.  Při přesunu z Centra do Památníku Velké Moravy jsme se zastavili na dalších zkoumaných raně středověkých polohách: „U Víta“, kde stával velkomoravský řemeslnický areál a také kostelík sv. Víta, patrně z 13. stol (obr. 3); „Na dědině“, kde byla odkrytá zděná profánní stavba o rozměrech 20x10 m a také zde stávala rotunda z 9. století, pravděpodobně zasvěcena sv. Michaelu. Rozebrané zdivo rotundy s druhotně využitými římskými cihlami bylo následně použito i při stavbě současného chrámu sv. Michaela Archanděla postaveném v 12. stol. (obr. 4, 5). Na lokalitě jsme se zastavili i u hrobu Viléma Hrubého a vzdali mu tichý hold (obr. 6, 7). Dalším cílem byl Památník Velké Moravy s expozicí věnovanou archeologickým výzkumům ve Starém Městě, poloha „Na Valách“ (obr. 8, 9, 10). Po přehlídce muzea jsme se autobusem přesunuli do nedaleké Modré, kde jsme navštívili Archeoskanzen Modrá a rekonstrukci raně středověké zděné sakrální architektury - ekumenický kostelík sv. Jana v Modré. Originální základy velkomoravského kostelíka se nacházejí pár metrů od současné stavby (obr. 11, 12, 13, 14).

Exkurze se zúčastnilo 10 studentů. 

Za krásný den děkujeme ještě jednou doc. L. Galuškovi a Mgr. L. Valáškové.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info