Nabídka praxe Archeologického ústavu AV ČR pro předměty Tuzemské stáže v institucích I. a II.

13. 9. 2023

Bez popisku

Archeologický ústav AV ČR v Brně nabízí následující pozice pro praxe v rámci předmětů AES_804 Tuzemské stáže v institucích I. a AES_805 Tuzemské stáže v institucích II.

Středisko pro paleolit a paleoantropologii; Výzkumná základna Dolní Věstonice

Kontakt: Mgr. Martin Novák, Ph.D., novak@arub.cz

Počet studentů: 2-3

Docházka: min. 1x týdně na 6–8 hod v obvyklé pracovní době (8:00-16:00)

Náplní stáže bude především práce s nálezovým materiálem z výzkumů paleolitických / mezolitických lokalit střediska.:

 • třídění materiálu z výplavů včetně rozdělení podle charakteristických skupin (kamenná industrie, minerální barviva, keramika, archeozoologický a paleobotanický materiál atd.);
 • laboratorní čištění nálezů, inventarizace a indexace v interním databázovém systému ARÚB;
 • zpracování terénní situace v GIS;
 • účast na povrchových průzkumech v oblasti Pavlovských vrchů.

  Archiv; hlavní pracoviště ARUB v Brně

Kontakt: Mgr. Olga Lečbychová, archiv@arub.cz

Počet studentů: 1

Náplň stáže:

 • Student získá přehled o standardizovaných postupech péče o data, jak s daty nakládat podle principů FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), což uplatní v péči o svá vlastní výzkumná data a na pozici datového manažera výzkumných projektů či archivů
 • Prakticky si vyzkouší náplň práce jednotlivých pozic v archivu souvisejících se správou dat (metadatový popis, provazování dat, správa identifikátorů, servis badatelům, obsluha databází)
 • Obeznámí se se strukturou archeologické památkové péče v ČR
 • Naučí se používat aplikace Archeologického informačního systému ČR (Archeologická mapa ČR, Digitální archiv, AMČR-PAS,...) a to jak z pohledu běžného uživatele, což může dále použít pro své badatelské aktivity, tak z pohledu profesionála, což může dále využít při angažmá v organizacích provádějících archeologické výzkumy nebo jako terénní archeolog
 • Naučí se pracovat v rámci širšího týmu a bude se podílet na úkolech vyžadujících koordinovanou spolupráci s dalšími kolegy
 • Zapojí se do popularizační činnosti a přípravy PR kampaně na sociální sítě

Referát archeologické památkové péče; hlavní pracoviště ARUB v Brně

Kontakt: Mgr. et Mgr. Róbert Antal, antal@arub.cz

Počet studentů: 1

Náplň stáže:

 • příprava podkladů pro návrh prohlášení archeologického nálezu za kulturní památku, obeznámení se s procesem prohlašování
 • Možnost účastnit se odborných a kontrolních komisí, místních šetření (dle aktuální situace)
 • administrace oznámení stavebníků o stavební činnosti; analýza plnění zákonných povinností
 • distribuce stavebních záměrů oprávněným organizacím za účelem provedení ZAV

Středisko pro paleolit a paleoantropologii: Brno

Kontakt: Ing. Petr Škrdla, Ph.D., DSc. skrdla@arub.cz

počet studentů: „neomezen“

Náplň stáže bude především práce s nálezovým materiálem z výzkumu na Stránské skále z období paleolitu a eneolitu:

 • třídění materiálu
 • laboratorní čištění
 • analýza půdních vzorků
 • možnost účastnit se také terénních výjezdů

Obecné informace

Stáž je určena pro studenty archeologie od 2. ročníku včetně.

Pro úspěšné absolvování stáže je nutné odpracovat 120 hodin, v rámci celého semestru i části zkouškového období.

Stáž není placena, benefitem pro vás jsou dovednosti, informace a navázané pracovní vztahy, které během praxe získáte.

Jako výstup získá student osvědčení o absolvování stáže s popisem osvojených kompetencí (na vyžádání i v anglickém jazyce)


V případě vážného zájmu, prosím, pošlete do 24. 9. 2023 e-mail s vaším výběrem praxe na adresu:

svecova@phil.muni.cz

Pro svůj výběr konkrétního pracoviště napište stručný motivační dopis: proč se stáže chcete zúčastnit a proč právě na tom-kterém konkrétním oddělené AÚ.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info