Nabídka stáže v Archeologickém ústavu AV ČR

26. 1. 2022

Archeologický ústav AV ČR v Brně nabízí stáž v AIS ČR a v Archivu ústavu

Stáž se vypisuje pouze pro jednoho studenta/tku.

Přínos stáže pro studenty: přehled o standardizovaných postupech péče o data, jak s daty nakládat podle FAIR principů (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), což uplatníte jak v péči o vlastní výzkumná data, tak při správě dat výzkumných projektů či archivů.

Prakticky si vyzkoušíte náplň práce jednotlivých pozic v archivu souvisejících se správou dat (metadatový popis, provazování dat, správa identifikátorů, servis badatelům).

Naučíte se používat aplikace Archeologického informačního systému ČR (Archeologická mapa ČR, Digitální archiv AMČR, AMČR-PAS atd.) a to jak z pohledu běžného uživatele (což můžete dále využít pro své badatelské aktivity), tak z pohledu profesionála (to využijete při práci v organizacích provádějících archeologické výzkumy) a obeznámíte se se strukturou archeologické památkové péče v ČR.

Pro úspěšné absolvování stáže je nutné odpracovat 120 hodin, které můžou být rozděleny do průběhu celého semestru a i části zkouškového období. Praxe je bezplatná. Benefitem pro vás jsou dovednosti, informace a navázané pracovní vztahy, které během praxe získáte.

 

Stáž je možné absolvovat jako následující předměty:

AES_805 Tuzemské stáže v institucích II.

AES_804 Tuzemské stáže v institucích I.V případě vážného zájmu, prosím, pošlete svůj motivační dopis, přímo na ARÚB, vedoucí Archivu, Mgr. Olze Lečbychové, e-mail: lecbychova@arub.cz.

Kandidát bude vybrán ze všech zájemců na základě nejlepšího motivačního dopisu.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info