Nabídka stáže v Archeologickém ústavu AV ČR

26. 1. 2022

Archeologický ústav AV ČR v Brně nabízí stáž v AIS ČR a v Archivu ústavu

Stáž se vypisuje pouze pro jednoho studenta/tku.

Přínos stáže pro studenty: přehled o standardizovaných postupech péče o data, jak s daty nakládat podle FAIR principů (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), což uplatníte jak v péči o vlastní výzkumná data, tak při správě dat výzkumných projektů či archivů.

Prakticky si vyzkoušíte náplň práce jednotlivých pozic v archivu souvisejících se správou dat (metadatový popis, provazování dat, správa identifikátorů, servis badatelům).

Naučíte se používat aplikace Archeologického informačního systému ČR (Archeologická mapa ČR, Digitální archiv AMČR, AMČR-PAS atd.) a to jak z pohledu běžného uživatele (což můžete dále využít pro své badatelské aktivity), tak z pohledu profesionála (to využijete při práci v organizacích provádějících archeologické výzkumy) a obeznámíte se se strukturou archeologické památkové péče v ČR.

Pro úspěšné absolvování stáže je nutné odpracovat 120 hodin, které můžou být rozděleny do průběhu celého semestru a i části zkouškového období. Praxe je bezplatná. Benefitem pro vás jsou dovednosti, informace a navázané pracovní vztahy, které během praxe získáte.

 

Stáž je možné absolvovat jako následující předměty:

AES_805 Tuzemské stáže v institucích II.

AES_804 Tuzemské stáže v institucích I.V případě vážného zájmu, prosím, pošlete svůj motivační dopis, přímo na ARÚB, vedoucí Archivu, Mgr. Olze Lečbychové, e-mail: lecbychova@arub.cz.

Kandidát bude vybrán ze všech zájemců na základě nejlepšího motivačního dopisu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info