Nabídka stáže v Archeologickém ústavu AV ČR, detašovaném pracovišti v Dolních Věstonicích

26. 1. 2022

Archeologický ústav AV ČR v Brně nabízí stáž na detašovaném pracovišti v Dolních Věstonicích

Stáž se vypisuje pro dva až tři studenty/tky.

Náplní stáže budou práce s nálezovým materiálem z výzkumu mladopaleolitické lokality Milovice IV.

  1. třídění materiálu z výplavů včetně rozdělení podle charakteristických skupin (kamenná industrie, minerální barviva, keramika, archeozoologický a paleobotanický materiál atd.)
  2. laboratorní čištění nálezů, inventarizace a indexace v interním databázovém systému ARÚB
  3. pokud v rámci stáže zbude čas – zpracování terénní situace v GIS.

Časový harmonogram: min. 1x týdně na 6–8 hod. v obvyklé pracovní době (8:00-16:00). Stáž bude probíhat přímo na detašovaném pracovišti v Dolních Věstonicích.

Pro úspěšné absolvování stáže je nutné odpracovat 120 hodin, které můžou být rozděleny do průběhu celého semestru a i části zkouškového období. Praxe je bezplatná. Benefitem pro vás jsou dovednosti, informace a navázané pracovní vztahy, které během praxe získáte.

Stáž je možné absolvovat jako následující předměty:

AES_805 Tuzemské stáže v institucích II.

AES_804 Tuzemské stáže v institucích I.

V případě vážného zájmu, prosím, pošlete svůj motivační dopis, přímo na ARÚB, vedoucímu střediska Mgr. Martinu Novákovi, Ph.D.; e-mail: novak@arub.cz

Kandidáti budou vybráni ze všech zájemců na základě kvalitních motivačních dopisů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info