Nabídka zaměstnání: Muzejní edukátor

17. 5. 2021

Masarykovo muzeum v Hodoníně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Muzejní edukátor/edukátorka

Místo výkonu práce: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín

Nástup: 01. 06. 2021

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání nejlépe pedagogické a muzeologické
 • dobrá orientace v humanitních oborech historie, etnografie, archeologie
 • organizační schopnosti, schopnost vedení kolektivu, iniciativa, samostatnost
 • zkušenost s chodem muzejní instituce výhodou
 • znalost nejméně jednoho světového jazyka
 • řidičský průkaz sk. B výhodou

Pracovní náplň stanovená dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Edukátor v kultuře, 11. platová třída:

1. Zpracování samostatné koncepce vzdělávací činnosti instituce v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.

3. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v návaznosti na rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy včetně jejich vyhodnocování a vedení odborných praxí pro studenty středních škol.

4. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Tvorba a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví spadajících do širokého rámce neformálního a formálního vzdělávání pro nejrůznější cílové skupiny.

Součástí pracovní náplně je také:

 • Příprava a tvorba didaktických materiálů ke stálé expozici, výstavám, edukačním a muzejním programům.
 • Komunikace se školami a dalšími cílovými skupinami.
 • Zprostředkování informací prostřednictvím různých webových platforem a sociálních sítí.
 • Příprava dotačních žádostí a realizace projektů v oblasti vzdělávání či spolupráce na nich.

Nabízíme:

 • pracovní úvazek 1,0 na dobu neurčitou se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
 • odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějčích předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11
 • 5 týdnů dovolené, stravenky, členství v AMG

Přihláška musí obsahovat:

 • Strukturovaný životopis
 • Kopie dokladu o dosaženém vzdělání
 • Platný výpis z rejstříku trestů
 • Návrh scénáře edukačního programu ke stále expozici Masarykova muzea v Hodoníně T. G. Masaryk a rodný kraj, cílová skupina: 8. a 9. ročník ZŠ, délka programu 45 minut

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Sýkorová
tel.: 518 352 568, 724 533 710

Nabídky s profesním životopisem zasílejte nejpozději do 14. 05. 2021 na e-mailovou adresu: masarykovomuzeum@masaryk.info. Zprávu označte v předmětu: „výběrové řízení – muzejní edukátor".


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info