Asistent/ka nebo odborný asistent/ka - zemědělský pravěk

23. 10. 2017

Bez popisku

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici

asistent/ka nebo odborný asistent/ka

Kvalifikační předpoklady: akademický titul Mgr. či Ph.D.

Požadavky:

 • kvalifikace a praxe v oboru archeologie se specializací na starší zemědělský pravěk s důrazem na aplikaci moderních teorií a metod
 • aktivní výzkumná a publikační činnost v oboru Archeologie
 • podíl na výuce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu oboru Archeologie (neolit a eneolit střední Evropy a Euroasie, metodologie pravěké archeologie, terénní praxe)
 • vedení bakalářských a magisterských diplomových prací
 • participace na výzkumných projektech a mezinárodní spolupráce
 • předpoklady k vedení výzkumného týmu
 • zájem o rozvoj stávající výzkumné infrastruktury výhodou (výzkumná základna Masarykovy univerzity v Těšeticích-Kyjovicích)

Přílohy k přihlášce:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o vzdělání a souvisejících certifikátů
 • přehled vědecké publikační činnosti a dosavadní výzkumné praxe: realizované vědecké projekty a přednášková činnost
 • návrh projektu rozvoje výzkumné činnosti ÚAM FF MU v oblasti staršího zemědělského pravěku pro léta 2018-2022  (v rozsahu max. 2 normostrany, bližší informace o stávající výzkumné infrastruktuře a projektech si mohou zájemci vyžádat na e-mailové adrese sabatova@phil.muni.cz)

Pro obdržení odkazu na elektronickou přihlášku viz aktualitu na webu muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info